playstation.com

Juridisk information

Rättsakten om digitala tjänster

EU:s rättsakt om digitala tjänster

Den här sidan har information om EU:s rättsakt om digitala tjänster (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2065 av den 19 oktober 2022 om en inre marknad för digitala tjänster och om ändring av direktiv 2000/31/EG) (”DSA”).

Kontaktpunkt

Enligt artikel 11 i DSA har Sony Interactive Entertainment (SIE) utsett den nederländska Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (SIENE)-filialen till juridisk representant för DSA. 

Den enda kontaktpunkt som gör det möjligt att kommunicera med EU, medlemsstaternas myndigheter och den europeiska nämnden för digitala tjänster i samband med tillämpningen av DSA är playstation_DSA_POC@sony.com

Se till att alla förfrågningar kopplade till DSA är på engelska, eller att det åtminstone finns en engelsk översättning. Följande kontaktuppgifter måste anges vid kontakt med SIENE:s enda DSA-kontaktpunkt:

·         Ditt för- och efternamn;

·         Din arbetstitel;

·         Namnet på den EU-myndighet du representerar; och

·         En e-postadress som du går att nå på (det måste vara en officiell e-postadress kopplad till EU-myndigheten ifråga).

Ovanstående kontaktpunkt är bara till för e-post från EU-medlemsstaternas myndigheter, EU och den europeiska nämnden för digitala tjänster i samband med tillämpningen av DSA. I enlighet med artikel 12 i DSA kan mottagarna av våra tjänster kontakta SIENE via PlayStation-supporten, och användarna kan anmäla olagligt innehåll med våra anmälningsverktyg (mer information här).