PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”Days of Play”

 

1.             ”Days of Play-tävlingen” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 13 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike. (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare”).  Villkoren (enligt definition nedan) gäller Deltagare som är bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike.

2.             Tävlingen öppnas för anmälan den 29 maj 2018 kl. 14.00 (svensk tid) (”Startdatum för anmälan”) och avslutas den 8 maj 2018 kl. 11.00 (svensk tid) (”Slutdatum för anmälan”).  Perioden från och med Startdatum för anmälan till och med Slutdatum för anmälan benämns ”Anmälningsperioden. Tävlingen pågår från den 8 juni 2018 kl. 01:01 (svensk tid) (”Startdatumet”) och till den 29 juni 2018 kl. 00.59 (svensk tid) (”Slutdatumet”), med reservation för behov av eventuella ytterligare utslagsfrågor.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden”.

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen, men alla Deltagare måste äga eller ha tillgång till en PlayStation®4 och ett exemplar av ett spel som ger möjlighet att tjäna in elva (11) trophies till det nämnda PlayStation®4. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) och de Allmänna reglerna (klicka här).

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)     Om du inte redan har ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network-konto) skapar du ett med hjälp av ditt PlayStation®-system eller genom att besöka http://eu.playstation.com/registration/.

b)    Anmäl dig till tävlingen genom att gå in på www.playstation.com/days-of-play-competition.

c)     Vinn en (1) trophy varje dag när du spelar ett eller flera spel på PlayStation®4 mellan den 8 juni 2018 kl. 01:01 och den 19 juni 2018 kl. 00:59, så att du sammanlagt tjänar in elva (11) trophies från den 8 juni 2018 och till natten den 19 juni 2018.

d)    Se till att du har loggat in på ditt SEN-konto från den PlayStation®4-konsol som används för att vinna trophies senast den 19 juni 2018 kl. 00:59 (svensk tid).

e)     Logga in på det e-postkonto du angav när du anmälde dig till Tävlingen.

f)     Klicka på meddelandet med ämnesraden ”Days of Play Competition”.

g)    Klicka på länken som leder till webbsidan med utslagsfrågor.

h)     Svara på två utslagsfrågor i det angivna fältet (”Svaret”).

i)      Skriv in informationen i de angivna fälten och klicka på ”Skicka in”.

j)      Du som Deltagare måste se till att ditt svar följer användarvillkoren på eu.playstation.com. och

k)     Om två eller flera Deltagare från samma Deltagarland lämnar lika rätta svar på den första utslagsfrågan får Arrangören använda svaren på den andra utslagsfrågan till att utse en vinnare.

l)      Om två eller flera Deltagare från samma Deltagarland lämnar lika rätta rätt svar på den första och den andra utslagsfrågan får Deltagarna svara på ytterligare utslagsfrågor tills dess att en (1) Deltagare har lämnat det mest rätta svaret. Ytterligare utslagsfrågor skickas till Deltagarna via ett e-postmeddelande till den e-postadress som de Deltagarna angav när de anmälde sig till Tävlingen.

5.             En förutsättning för registrering för PlayStation™Network (”PSN”) är att du har godkänt PSN Terms of Service and User Agreement (tjänstevillkoren och användaravtalet för PSN) och PSN Privacy Policy (sekretesspolicyn för PSN). (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

7.             Det kommer att utses tjugo (20) vinnare (benämns var och en som ”Vinnare”) och sextio (60) andrapristagare (benämns var och en som ”Andrapristagare”). Det kommer att utses en (1) vinnare per Deltagarland och tre (3) andrapristagare per Deltagarland. Alla Vinnare och Andrapristagare utses av Arrangören. Vinnaren är den Deltagare som lämnar det mest exakta svaret på den första utslagsfrågan i sitt Deltagarland. Andrapristagarna är de Deltagare som lämnar det näst, tredje och fjärde mest exakta svaret på den första utslagsfrågan i sitt Deltagarland. Arrangören får inte delta i Tävlingen. Domarnas beslut är slutgiltigt.

8.             Arrangören meddelar Vinnarna och Andrapristagarna om vinsten per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan, inom två (2) veckor från Slutdatumet.

9.             För att göra anspråk på Priset (vilket definieras nedan) måste Vinnarna och Andrapristagarna svara på Arrangörens e-postmeddelande inom en (1) vecka från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sitt PSN-ID, sin postadress, sitt telefonnummer och sitt födelsedatum. Den postadress som uppges måste överensstämma med den postadress som lämnades i tävlingsanmälan, annars kan Vinnaren/Andrapristagaren diskvalificeras.

10.          Varje Vinnare får:

En (1) PlayStation®4 i utgåvan Days of Play Limited Edition på 500 GB.  

Ett (1) PlayStation®VR-startpaket (PlayStation®VR-headset, PlayStation®Camera och ett (1) exemplar av PlayStation® VR Worlds till PlayStation®4) i form av en kupongkod som måste lösas in senast den 10 november 2020 på PlayStation®Store.

Ett (1) 12-månadersmedlemskap på PlayStation®Plus. 

Tolv (12) PlayStation® Store-krediter (som sätts in direkt på Vinnarens SEN Store-plånbok månadsvis den första onsdagen i varje månad) ”Månadskredit på Store”, och vars värde anges i relevanta valutor i översikt 1.

Allt har ett ungefärligt sammanlagt värde av 1499,97 EUR/GBP 1 399,97/NZD 2 559,90/AUD 2 345,90/DKK 11 154,65/HUF 480 407,68/NOK 14 431,51/RUB 108 008,59/SEK 15 397,83/CZK 38 554,50/PLN 6 437,98 (”Förstapriset”).

 Varje andrapristagare får:

Ett (1) 12-månadersmedlemskap på PlayStation®Plus.

Det har ett ungefärligt sammanlagt värde av EUR 59 99/GBP 49 99/NZD 101,80/AUD 93,25/DKK 446,73/HUF 19 125,65/NOK 570,07/RUB 4 363,89/SEK 614,27/CZK 1 541,13/PLN 257,97 (”Andrapriset”).

11.          För att kunna hämta ut sin Månadskredit på Store måste Vinnarna säkerställa att de inte har mer pengar i sin plånbok än maxgränsen för plånböcker på SEN Store minus värdet för Månadskrediten, vilket anges i Översikt 1, mellan 00:00 och 23:59 den första onsdagen i varje månad. Om en Vinnares plånbokssaldo på SEN Store överstiger gränsen som anges ovan kan Arrangören efter eget gottfinnande göra ytterligare försök att lägga till Månadskrediten på Store i den Vinnarens SEN-plånbok.

12.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka följande:

a)     Förstapriset till Vinnarna via rekommenderat brev och

b)    Andrapriserna till Andrapristagarna via rekommenderat brev,

 inom sex (6) veckor från det att Vinnarens och/eller Andrapristagarnas uppgifter tagits emot.

13.          I de här Villkoren avser ”Pris” Förstapriset och/eller ett Andrapris, beroende på sammanhanget.

14.          Kupongkoder omfattas av regler och villkor för användning. Klicka här om du vill ha mer information. Kupongkoder får inte överlåtas eller säljas vidare. Kupongkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när kupongkoden skickas.

15.          PlayStation®Plus-medlemskap är bara tillgängliga för SEN-kontoinnehavare med tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet. PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användare måste vara minst 18 år för att kunna utnyttja Erbjudandet, men i allmänhet måste PlayStation®Plus-användare vara minst 7 år gamla, och användare som är under 18 år måste ha målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs för att köpa PlayStation®Plus. Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

16.          Om en Vinnare eller en Andrapristagare har ett PlayStation®Plus-medlemskap i slutet av Tävlingen kommer det PlayStation®Plus-medlemskap som ingår i Priset att läggas till automatiskt i Vinnarens eller Andrapristagarens aktuella prenumeration.

17.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas.  Det går inte att få priset i pengar istället. Arrangören förbehåller sig dock rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

18.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

19.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

20.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

21.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats.  Det här påverkar inte Vinnarens och/eller en Andrapristagares lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

22.          Varje Vinnare och Andrapristagare samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

23.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5, 6, 7 eller 9 eller använder flera konton eller något automatiserat system för att lämna in bidrag utesluts han eller hon från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

24.          Vinnarna och Andrapristagarna kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

25.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Storvinstvinnarens och Andrapristagarnas namn på sina webbplatser.  Namnen på Vinnarna och Andrapristagarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”Days of Play Competition” till följande adress: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

26.          Allmänna regler gäller för Tävlingen.  Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

27.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

28.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.

 

Översikt 1

 

Land

Valuta

Maxgränsen för plånböcker på SEN Store

Värdet för Månadskreditkoderna

Storbritannien

GBP

120

70

Irland, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Österrike, Portugal, Finland, Spanien, Slovakien

EUR

150

70

Danmark

DKK

1200

520

Norge

NOK

1300

680

Sverige

SEK

1400

720

Australien

AUD

250

110

Nya Zeeland

NZD

250

120

Ryssland

RUB

10 500

5000

Polen

PLN

650

300

Tjeckien

CZK

4250

1800

Ungern

HUF

45 000

22 500