PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor för Cross-Buy-innehåll

1.    ”Cross-Buy”-material hanteras av Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited of 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien (med organisationsnummer 6020283) ("vi", "oss", "vår/våra").  När vi använder oss av "du" eller "din" menar vi mottagaren av Cross-Buy-materialet.

2.    Cross-Buy-material gäller endast för vissa spel.

3.    I de fall Cross-Buy-material är tillämpligt gäller följande:

        (a)    När du köper en spelskiva till PlayStation®3 får du även tillgång till en digital PlayStation®Vita-version av samma spel (även kallat Cross-Buy-material).

        (b)    När du köper ett digitalt spel till PlayStation®3 får du även tillgång till digitala PlayStation®Vita- och PlayStation®4-versioner av samma spel (även kallat Cross-Buy-material).

        (c)    När du köper ett PlayStation®Vita-spel till samma pris som PlayStation®3-versionen av samma spel får du även tillgång till den digitala PlayStation®3-versionen av samma spel (även kallat Cross-Buy-material).

        (d)    När du köper ett PlayStation®Vita-spel till samma pris som PlayStation®4-versionen av samma spel får du även tillgång till den digitala PlayStation®4-versionen av samma spel (även kallat Cross-Buy-material).

        (e)    När du köper ett digitalt spel till PlayStation®4 får du även tillgång till digitala PlayStation®Vita- och PlayStation®3-versioner av samma spel (även kallat Cross-Buy-material).

        (f)    När du köper en spelskiva till PlayStation®4 får du även tillgång till digitala PlayStation®Vita- och PlayStation®3-versioner av samma spel (även kallat Cross-Buy-material).

För samtliga dessa förhållanden sker det utan extra kostnad, i enlighet med de här reglerna och villkoren ("Villkoren").  

4.    För att få tillgång till Cross-Buy-material behöver du (i) ett konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidigare kallat PlayStation®Network-konto), (ii) en lämplig PlayStation®-enhet och (iii) en Internetanslutning.  Du ansvarar själv för alla avgifter i anknytning till Internetanslutningen.

5.    SEN-konton erbjuds endast personer som är minst 7 år gamla.  Om du är under 18 år behöver du en målsmans tillstånd.  En del Cross-Buy-material kan ha specifika ytterligare begränsningar, som åldersgränser och användarrättigheter.  Du kan hindras från åtkomst till material som har en högre åldersgräns än din ålder.

6.    Cross-Buy-material kan bara aktiveras en gång per spel och kan bara användas med ett SEN-konto.

7.    Om du vill få tillgång till Cross-Buy-material krävs följande:

        (a)    När du köper en PlayStation®3-spelskiva kan Cross-Buy-material hämtas via PlayStation®Store och levereras som ett skiverbjudande på följande sätt:

            i.    Sätt in PlayStation®3-spelskivan i ditt PlayStation®3-system och gå till "Skiverbjudanden" under "Spel" på XMB™-menyn.
           ii.    Om det finns något Cross-Buy-material följer du instruktionerna på skärmen för att koppla extramaterialet till ditt SEN-konto.
          iii.    Hämta materialet till din PlayStation®Vita från din nedladdningslista.
          iv.    När Cross-Buy-materialet har registrerats kan det endast användas med ditt SEN-konto.

        (b)    När du köper ett digitalt PlayStation®3-spel kan du få åtkomst till Cross-Buy-material på följande sätt:

            i.    Öppna PlayStation®Store via din PlayStation®Vita, PlayStation®3 eller PlayStation®4.
           ii.    Köp PlayStation®Vita-spelet eller PlayStation®4-spelet som är markerat som tillgängligt utan extra kostnad.
          iii.    Efter köpet kan du hämta materialet till din PlayStation®Vita eller PlayStation®4 från din nedladdningslista.

        (c)    När du köper ett PlayStation®Vita-spel (oavsett om det är till PlayStation®Vita, PlayStation®3 eller PlayStation®4) kan du få åtkomst till Cross-Buy-material på följande sätt:

            i.    Öppna PlayStation®Store via din PlayStation®3 och/eller PlayStation®4.
           ii.    Köp PlayStation®3-spelet eller PlayStation®4-spelet som är markerat som tillgängligt utan extra kostnad.
           iii.    Efter köpet kan du hämta materialet till din PlayStation®3 eller PlayStation®4 från din nedladdningslista.

            (d)    När du köper ett digitalt PlayStation®4-spel kan du få åtkomst till Cross-Buy-material på följande sätt:

            i.    Öppna PlayStation®Store via din PlayStation®Vita, PlayStation®3 eller PlayStation®4.
           ii.    Köp PlayStation®Vita-spelet eller PlayStation®3-spelet som är markerat som tillgängligt utan extra kostnad.
          iii.    Efter köpet kan du hämta materialet till din PlayStation®Vita eller PlayStation®3 från din nedladdningslista.

        (e)    När du köper en spelskiva till PlayStation®4 kan du hämta Cross-Buy-material från PlayStation®Store genom att använda kampanjkoder som följer med spelskivan.

8.    Det erbjuds inga kontantalternativ för Cross-Buy-material.  Cross-Buy-material kan inte bytas, överföras, säljas eller återlämnas mot återbetalning (förutom så som krävs enligt gällande lagstiftning).

9.    Vi förbehåller oss rätten att byta ut Cross-Buy-material som erbjuds via Cross-Buy-kampanjer mot ett annat spel eller annat material till ett liknande värde.

10.    Om Cross-Buy-materialet skulle vara felaktigt eller otillgängligt kommer din enda kompensation, och vår enda skyldighet, att vara att ersätta Cross-Buy-materialet. Ersättningen kan även bytas ut mot ett annat spel eller annat material till ett liknande värde. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning gör vi och våra licensinnehavare, dotterbolag och licensgivare inga andra utfästelser, varken uttalade eller underförstådda, när det gäller Cross Buy-material, inklusive men inte begränsat till eventuella uttalade eller underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, och utesluter alla andra skyldigheter gentemot dig till följd av ditt köp och/eller din användning av Cross Buy-materialet.  Du kan ha andra lagstadgade rättigheter som konsument, vilka inte påverkas av de här Villkoren.

11.    Om du vill se vilka spel och material som för närvarande finns som Cross-Buy-material besöker du http://se.playstation.com/cross-platform-explained.

12.    Alla spel finns inte att hämta eller köpa i alla länder. Kontrollera tillgängligheten på PlayStation®Store i ditt land.

13.    Kampanjkoder omfattas av användarvillkor: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

14.    Kampanjkoder får inte överlåtas eller säljas vidare.  Kampanjkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när kampanjkoden skickas.  Det går inte att få pengar istället för en Kampanjkod.  Kampanjkoder ersätts inte om de förloras, skadas eller stjäls.

15.    PSN:s villkor och sekretesspolicy gäller.

16.    Ytterligare ålders- och områdesbegränsningar kan tillkomma.

17.    Vi kan förmedla de här Villkoren till andra företag inom Sony-koncernen utan ditt samtycke, förutsatt att ett sådant förmedlande inte påverkar dina rättigheter enligt de här Villkoren negativt.

18.    Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och/eller ändra de här Villkoren i händelse av oförutsedda omständigheter.

19.    I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska de här Villkoren tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan dig och oss ska anses vara upprättat och verkställt i England.

20.    Om du har några frågor om Cross-Buy-material kan du besöka vår kundtjänst på www.sonyentertainmentnetwork.com/support.