playstation.com

Juridisk information

Villkor för användning av programvaran

(för dator och mobil)

 

1.         Vilka är vi?

1.1.      Vi är Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med organisationsnummer 03277793) på 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien. 

2.         Begreppsdefinitioner

2.1      ”Auktoriserade system” innebär enheten (som inte är en PlayStation-konsol eller en enhet som används för att strömma innehåll från en PlayStation-konsol) som vi gör programvaran kommersiellt tillgänglig för (t.ex. en dator för Steam, Apple iOS för iTunes Store, Android för Google Play Store).

2.2      ”Programvara” innebär spel eller applikationsprogramvara som är utgiven av PlayStation PC LLC, oss eller våra dotterbolag och utvecklats för att fungera på ett eller flera av de auktoriserade systemen.

3.         När gäller dessa villkor för användning av programvaran?

3.1.      Våra användningsvillkor för programvara (”villkoren”) gäller för din användning av all programvara på auktoriserade system.

3.2.      Dessa villkor gäller mellan dig och oss och inte ägaren till den butik (”butiksägaren”) där du köpte programvaran (”programvarubutiken ”). 

4.         Programvara gäller under licens

4.1.      All programvara licensieras, men överlåts inte, vilket innebär att du erhåller rättigheter att använda programvaran, enligt beskrivningen i dessa villkor, men du förvärvar inte äganderätten till programvaran.  Om du inte följer dessa villkor kan vi avsluta programvarulicensen, vilket innebär att du inte längre har rätt att använda programvaran.

4.2.      När du köper en programvarulicens köper du den från det företag som anges som återförsäljare i programvarubutikens användarvillkor (”återförsäljaren”).

5.         Begränsningar för användning av programvaran

5.1.      Din personliga licens är icke-exklusiv och gäller endast för privat användning av programvaran på de auktoriserade system där den kan användas (enligt information i produktbeskrivningen för programvaran eller som på annat sätt meddelats från oss) och endast i Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien, Ryssland och Oceanien. Din licens för att använda spel kan inte överlåtas om inte gällande lokala lagar kräver det.

5.2.      Du får inte använda programvaran i kommersiellt syfte, sända den, ta betalt för användning av den eller använda den i publika sammanhang utan uttryckligt tillstånd från oss.

5.3.      Du får inte hyra ut, hyra, licensiera i andra hand, publicera, modifiera, justera eller översätta någon del av programvaran. 

5.4.      Du får inte emulera programvaran.

5.5.      I den utsträckning lagen föreskriver får du inte dekonstruera, dekompilera, montera ner eller kopiera någon del av programvaran, skapa något derivat därav, eller på annat sätt försöka att skapa källkod från programvarans objektkod.

5.6.      Du får inte på något sätt försöka kringgå eller avaktivera någon mekanism för kryptering, säkerhet eller autentisering eller försöka få otillbörlig åtkomst till eller göra intrång i konton, tjänster, maskinvara, programvara eller nätverk.  

5.7         Du får inte använda auktoriserade system eller programvara som stulits eller kommits över på olagligt sätt.

5.8         Användning av den community eller de sociala funktioner som tillhandahålls av programvaran i enlighet med dessa villkor och vår sekretesspolicy får inte bryta mot paragraf 5.2 och 5.5 i dessa villkor.

6.         Vidareförsäljning

6.1.      Du får inte sälja spel som licensierats under dessa villkor vidare utan uttryckligt tillstånd från oss. 

7.         Åldersgränser

7.1.      Om programvaran har en åldersgräns innebär det att innehållet är opassande för personer under denna ålder. Föräldrar och målsmän bör övervaka sina barns åtkomst till, och användning av, programvaran och speciellt deras användning av communityfunktionerna.

8.         Sekretess

8.1       Du kan eventuellt använda din programvara online.  Om du gör det kan vi samla in information om dig.  En förklaring av hur dina personuppgifter används finns i vår sekretesspolicy på playstation.com/legal/privacy-policy/.

9.         Ditt beteende mot oss och andra användare

9.1.      Vår programvara kan tillhandahålla communityfunktioner som gör att du kan spela med och mot andra personer, kommunicera och interagera med andra och dela information från spel och annan aktivitet via sociala nätverk. När du använder sådana funktioner i vår programvara måste du följa dessa regler (vi kallar dem vår uppförandekod) i alla kontakter med oss och andra medlemmar i onlinecommunityn:

✓  Var inkluderande.

Våra spel är till för alla, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, nationalitet, hudfärg, immigrationsstatus, social och ekonomisk klass, utbildningsnivå, form och storlek, familjestatus, politisk övertygelse, religion, mental och fysisk förmåga eller andra attribut människor använder för att sätta etiketter på andra eller dela upp människor i olika grupper.

☒ Du får inte agera eller uttrycka dig hatiskt. Mer information finns på playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Du får inte hota, skada eller skrämma någon eller uppmuntra någon annan att göra det.

☒ Du får inte mobba, trakassera eller förfölja andra.

✓  Tänk efter. Följ lagen.

☒ Använd inte grovt eller stötande språk.

☒ Uppmuntra inte andra att skada sig själva eller någon annan.

☒ Du får inte hota om, bifalla, utföra eller främja olagliga handlingar.

☒ Du får inte utge dig för att vara någon annan än du själv.

☒ Du får inte kränka någon annans privatliv eller sprida lögner om någon.

☒ Du får inte göra intrång i någon annans immateriella rättigheter.

✓ Var snäll.

Hjälp varandra. Kom ihåg att du själv har varit nybörjare. Du kan hjälpa till att göra någon annans första spel- och gemenskapsupplevelse bra genom att vara hänsynsfull.

 ✓  Visa respekt.

Vi är medvetna om att vi inte kan förvänta oss att alla ska vara överens hela tiden. Säg lugnt att du inte håller med eller lämna diskussionen.

☒ Du får inte göra något som kan skada PlayStation-varumärket eller communityn för ditt spel.

✓  Var ansvarsfull.

Berätta för oss om du tror att du har hittat en säkerhetslucka i programvaran eller någon av våra produkter eller tjänster så att vi kan åtgärda det. Information om vårt BugBounty-program finns på HackerOne.com/PlayStation.

☒ Använd inte våra produkter för, eller sammankoppla dem med, spam eller någon kommersiell aktivitet.

☒ Du får inte dela, köpa, sälja, hyra ut, underlicensiera, byta eller överföra konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.

✓  Var en schysst medspelare.

☒ Du får inte störa eller avbryta spelandet.

☒ Du får inte fuska.

☒ Du får inte utnyttja buggar, hack, svagheter eller oavsiktlig mekanik i produkter eller PSN till att skaffa dig fördelar.

☒ Du får inte försöka få tag på eller samla in några konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.

☒ Vidarebefordra inte rekommendationer eller erbjudanden till dina kontakter utan deras tillstånd.

☒ Du får inte dela eller skicka vilseledande information till andra.

✓  Var taktfull. Visa hänsyn till andra.

Använd alltid sunt förnuft och gott uppträdande. Det du säger och gör online påverkar andra människor och kan ha konsekvenser i verkliga livet. Tänk efter innan du lägger upp något online. Tänk på att information du lägger ut online kan spridas och visas för personer som du inte hade tänkt skulle kunna se den.

☒ Avslöja inte personuppgifter om andra personer eller om dig själv. Det gör dig och dem sårbara. Personuppgifter omfattar, men är inte begränsade till, namn på sociala nätverk, profiler för meddelandeappar, telefonnummer, e-postadresser och fysiska adresser som ditt hem, din skola eller den plats du befinner dig på för tillfället.

☒ Du får inte dela material som är pornografiskt, obscent eller som avbildar extremt eller motbjudande våld.

☒ Du får inte dela eller hota att dela bilder eller andra media av någon annan person utan deras medgivande.

✓  Hjälp oss se till att våra spel är det bästa stället för spel.

Vi strävar efter att skapa en säker och välkomnande miljö. Om du bryter mot denna uppförandekod eller ditt uppförande offline ger oss anledning att tro att du kan äventyra säkerheten eller välbefinnandet i vår community kan vi vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att skydda våra produkter och våra spelare.

Om du tror att någon har brutit mot uppförandekoden ber vi dig att berätta om det så att vi kan hjälpa till att skydda vår community. Det är särskilt viktigt att du informerar oss om du tror att det finns en risk för att någon kan skadas i verkligheten. Om du ser någon annan bete sig illa:

√ Anmäl det till oss med hjälp av våra sammanhangsbaserade verktyg för anmälan av innehåll. Mer information om anmälan av innehåll och blockering finns på playstation.com/reporting och playstation.com/blocking.

√ Om du tar upp en diskussion med någon som beter sig illa ska du göra det lugnt och respektfullt. Föregå med gott exempel och bryt inte själv mot uppförandekoden.

☒ Du får inte lämna in falska anmälningar eller missbruka systemet för anmälan av innehåll på annat sätt.

✓  Följ alla särskilda regler för varje produkt.

Ytterligare information och resurser finns på playstation.com/safety och playstation.com/behavior.

10.       Att skapa och dela med sig online

10.1       När du använder communityfunktioner online kan du skapa eller dela meddelanden, kommentarer, bilder, fotografier, videor, speltillgångar, spelvideor och annat material och annan information (”användarskapat innehåll” eller ”UGC”).  När du gör det måste du agera anständigt, respektfullt och med hänsyn till andra personer genom att följa vår uppförandekod.   

10.2.   Användarskapat innehåll som skapats och delats av dig tillhör dig, men vi har fortfarande immateriella rättigheter till ditt användarskapade innehåll, så du får inte utnyttja användarskapat innehåll i kommersiellt syfte utan vårt medgivande. 

10.3.   Du ger oss, våra dotterbolag och andra användare av programvaran tillstånd att använda, sprida, kopiera, modifiera, visa och publicera ditt användarskapade innehåll, ditt onlinenammn/-ID (och ditt namn, om du har valt att använda det) till exempel på webbplatser kopplade till programvaran. Du ger oss också tillstånd att, utan betalning till dig, licensiera, sälja och på annat sätt kommersiellt utnyttja ditt användarskapade innehåll (till exempel genom att sälja abonnemangstjänster för åtkomst till ditt användarskapade innehåll (enskilt eller i kombination med annat användarskapat innehåll) eller erhålla reklamintäkter i samband med användarskapat innehåll), och att använda ditt användarskapade innehåll i marknadsföring av produkter, programvara och tjänster. Du är medveten om att vi och andra programvaruanvändare kan komma att modifiera eller radera ditt användarskapade innehåll. Genom att publicera användarskapat innehåll bekräftar du att du har de rättigheter som krävs för att publicera materialet och ger oss de rättigheter som anges i den här paragrafen.

11.       Vad gör jag om jag får en dålig upplevelse online?

11.1.   Vi vill att alla ska trivas i vår onlinecommunity, men kan inte garantera att alla beter sig väl.  Därför tar vi inte något ansvar för andra användares beteende och användarskapade innehåll, och inte heller för ditt beteende och användarskapade innehåll.  

11.2.   Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende hos andra i ett spel ber vi dig meddela oss om detta. 

11.3.   Även om vi ger dig och andra användare möjlighet att publicera saker på sociala nätverk så har vi inget ansvar för dessa tjänster.  Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende på ett socialt nätverk ber vi dig att anmäla det till det sociala nätverket enligt deras klagomålsrutiner.

12.       Anmälning i spel utgivna av oss

12.1.   Vi erbjuder anmälningsfunktioner där vi tror att de kan behövas.  Till exempel kan programvaran innehålla en möjlighet att anmäla eller ett anmälningsverktyg i spelet, om programvaran erbjuder möjligheten att dela användarskapat innehåll.  Genom att använda den mest närbelägna anmälningsfunktionen har du också möjlighet att förse oss med bevismaterial som kan underlätta för oss att behandla din anmälan.  Om du till exempel anmäler en speltillgång eller -nivå som någon har skapat kan du när du skickar din anmälan även skicka oss tillgången eller nivån. Det betyder förstås att andra kan anmäla dig och ditt användarskapade innehåll också. 

12.2.   Om det inte finns någon anmälningsfunktion i programvaran och du vill göra en anmälan kontaktar du vår kundtjänst. För onlinesupport (hjälpsidor och ett kontaktformulär online): playstation.com/get-help/contact-us/.

13.       Övervakar vi onlineaktivitet?

13.1.   Ja, men vi kan inte övervaka all onlineaktivitet och vi förbinder oss inte att göra det heller.

13.2.      Vi kan spåra och registrera din programvaruaktivitet och ta bort innehåll du skapat som bryter mot dessa villkor, utan att meddela dig om det. Andra användare kan registrera sådant de ser och skicka det till oss. 

13.3.      Vi kan bland annat få information om ditt material, din röst- och textkommunikation, dina spelvideor, tid och plats för dina aktiviteter, ditt riktiga namn, ditt online-ID och din IP-adress.

13.4.      Vi (eller våra dotterbolag) använder den informationen till att verkställa dessa villkor, följa lagen, skydda våra rättigheter och våra licensgivares och användares rättigheter samt skydda vår mötesplats. Vi kan skicka vidare den informationen till polisen eller annan tillämplig myndighet.

13.5.      Läs vår sekretesspolicy (finns på www.playstation.com/legal/privacy-policy) om du vill veta mer om hur vi använder din information.

14.       Programvaruuppdateringar och tjänsters avslutande

14.1.   Ibland kan vi uppdatera programvaran, men endast när det är rimligt eftersom det rör sig om mindre och motiverade ändringar. Vi kan exempelvis göra ändringar:

14.1.1 för att säkerställa att programvaran fungerar så som avsett (t.ex. åtgärda buggar och andra fel) och för att förbättra effektiviteten;

14.1.2 av säkerhetsskäl;

14.1.3 för att anpassa programvaran till ett nytt system eller en ny teknisk miljö;

14.1.4 för att förbättra programvaran. Det kan omfatta att uppdatera spelobjekt, spelnivåer och uppgifter eller ändra belöningar för slutförande av aktiviteter i spelet; eller

14.1.5 för att anpassa programvaran till en ändring av antalet användare eller säkerställa programvarans kommersiella genomförbarhet.

15. Feedback och betaversioner

15.1. Vi välkomnar tankar och kommentarer om våra tjänster och produkter, men du får endast sända dina egna tankar och kommentarer. När du skickar dina tankar och kommentarer till oss för du även över äganderätten för dem till oss, och vi förbehåller oss rätten att implementera dem eller inte. Du får ingen betalning eller annan kompensation för dina tankar eller kommentarer om inget annat anges. 

15.2. Om du deltar i, eller löser in en kupong för, en kostnadsfri betaversion godkänner du dessutom följande villkor:

15.2.1. du måste hålla betaprogramvaran säker och i gott skick, och får inte kopiera betaprogramvaran, ge eller sälja den till någon annan, försöka bakåtkompilera den eller använda den till att skapa härledda verk

15.2.2. du har bara licens att använda betan under betaperioden

15.2.3. vi garanterar inte att betaversionen fungerar korrekt (eller överhuvudtaget)

15.2.4. under betaperioden kan vi förändra betaprogramvaran utan förvarning och lägga till eller ta bort data, innehåll och funktioner, och du godkänner att vi inte ansvarar för någon förlust av data, innehåll eller funktioner på grund av detta och

15.2.5. vi kan när som helst avsluta betan eller förhindra din åtkomst till den.

16.       Upphovsrättsinnehav

16.1.   All programvara innehåller programbibliotek och för dessa innehar Sony Interactive Entertainment Inc. upphovsrätten och all nyttjanderätt inom vårt geografiska verksamhetsområde.  Programvaran är även föremål för annan upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, vilket du kan komma att meddelas om.

17.       Ansvarsbegränsning

17.1. Som konsument kan du ha rättigheter enligt gällande lokala lagar som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras. Du kan utöva sådana rättigheter gentemot återförsäljaren. Dessa rättigheter har företräde över allt annat i dessa villkor, inklusive i denna paragraf 17.

17.2. Dessa villkor:

17.2.1. påverkar inte eventuella lagstadgade garantier eller garantier som du har som konsument enligt gällande lokala lagar (t.ex. dina rättigheter om programvaran är felaktig),

17.2.2.  undantar och begränsar vårt ansvar på något sätt för dödsfall eller personskador som orsakas av vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet,

17.2.3. undantar och begränsar inte vårt ansvar på något sätt för avsiktlig överträdelse, bedrägeri, medvetet vilseledande information, eller grov vårdslöshet från vår sida; eller

17.2.4. undantar eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt såvida vi inte tillåts göra det enligt gällande lokala lagar.

17.3. Om du är konsument begränsas vårt ansvar i enlighet med paragraf 17.1 och 17.2 gentemot dig till 100 brittiska pund (eller motsvarande summa i lokal valuta) eller, om det överskrider den summan, till priset för den programvara som gav upphov till ansvarsskyldigheten.

17.4. När du använder programvaran annat än som konsument gäller följande:

17.4.1. Vi begränsar inte vårt ansvar gällande: (i) dödsfall eller personskador till följd av vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet, (ii) bedrägeri eller medvetet vilseledande information från vår sida, (iii) något ansvar som inte kan begränsas eller undantas enligt gällande lokala lagar.

17.4.2. Med förbehåll för paragraf 17.4.1 tar vi, våra dotterbolag (däribland PlayStation PC LLC), licensgivare och butiksägare inget ansvar för: (i) förlorade intäkter, (ii) förlust av försäljning eller affärer, (iii) förlust av avtal eller kontrakt, (iv) förlust av förväntade besparingar, (v) förlust av eller skada på programvara, (vi) data eller information, (vii) förlust av eller skada på goodwill eller (viii) eventuella indirekta förluster eller följdförluster.

17.4.3 Med förbehåll för paragraf 17.4.1 uppgår vårt, våra dotterbolags (däribland PlayStation PC LLC), licensgivares och butiksägarens totala ansvar gentemot dig enligt eller i samband med dessa villkor till 100 brittiska pund (eller motsvarande summa i lokal valuta), oavsett om det gäller inomkontraktuella eller utomkontraktuella skyldigheter (inklusive försumlighet) eller brott mot lagstadgade skyldigheter.

17.5.   Varken vi, PlayStation PC LLC eller någon butiksägare erbjuder något underhåll eller några supporttjänster med avseende på programvaran.

17.6.   Vi har inte godkänt eller kontrollerat tredjepartswebbplatser där du har åtkomst till och använder programvaran eller som är länkade till programvaran och vi är inte heller i något avseende ansvariga för deras innehåll. Din användning av tredjepartswebbplatser gäller i enlighet med regler och villkor för de webbplatserna och plattformarna.

18.       Berättigade tredje parter

18.1.   Butiksägaren och dess dotterbolag och våra dotterbolag (däribland PlayStation PC LLC), är berättigade tredje parter enligt dessa villkor, och var och en ska ha rätt (och anses ha accepterat rätten) att verkställa dessa villkor mot dig som berättigad tredje part.

19.       Gällande lag, jurisdiktion och tredjeparts rättigheter

19.1.   Om du använder programvaran som konsument gäller följande:

19.1.1.  Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som kan uppstå mellan oss i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales, men du skyddas ytterligare av de tvingande lagarna i det land där du bor. De tvingande lagarna i landet där du bor har företräde framför lagarna i England och Wales.

19.1.2.  Vi kan genomdriva dessa villkor i en domstol med behörig jurisdiktion i det land där du bor.

19.1.3.  Du kan genomdriva dessa villkor i en domstol med behörig jurisdiktion i det land där du bor eller där vårt företag är registrerat. 

19.2. När du använder programvaran annat än som konsument gäller följande:

19.2.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som kan uppstå mellan oss i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales och

19.2.2. domstolarna i England och Wales har exklusiv jurisdiktion.

 

Senast uppdaterad: december 2022