PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Användarvillkor för appen för mobiler och sociala nätverk

Denna applikation drivs och tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien ("SCEE"). Vi tillhandahåller ett antal applikationer, med många olika funktioner. Dessa användarvillkor anger hur du kan använda våra program, även om inte alla funktioner kommer att finnas tillgängliga i alla program. Våra applikationer kan ibland endast vara tillgängliga i vissa länder och på vissa språk. Du kan behöva en aktuell, giltig prenumeration på våra tjänster för att komma åt och använda våra applikationer.

Genom att installera och använda den här applikationen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor och villkoren för användning av tredje parts programvara, eller webbplats, där du kommer åt eller kan använda denna applikation. Din tillgång till, och användning av, alla tjänster från Sony Entertainment Network ("SEN") eller PlayStation®Network ("PSN") via våra applikationer är också föremål för villkoren i användaravtal och tjänstevillkor för PSN/SEN. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor emellanåt, så du bör kontrollera den här sidan då och då för eventuella ändringar. Ytterligare villkor kan gälla för särskilda funktioner eller kampanjer.

Om du installerar och använder denna applikation, kan vi samla in information om dig. Läs vår sekretesspolicy för att förstå hur information som samlas in via våra applikationer och webbplatser används.

1. Butiksägaren

Dessa Användarvillkor är mellan dig och SCEE och inte ägaren av butiken ("butiksägaren") där du köpte applikationen ("appbutiken"). SCEE (och inte butiksägaren)är ensam ansvarig för innehållet i applikationen, utom vad som anges i dessa användarvillkor.

2. Barn

Vissa applikationer och visst innehåll som är tillgängligt via våra applikationer kanske inte är lämpligt för barn under en viss ålder. I vissa fall kommer klassificeringar att visas för att indikera lämpligheten av innehåll eller så kan åtkomsten vara begränsad till vissa åldersgrupper. Föräldrar och vårdnadshavare bör övervaka sina barns tillgång till och användning av våra applikationer och i synnerhet deras användning av communityfunktioner.

3. Immaterialrätt

Alla immateriella rättigheter i applikationen och i den information, innehåll och programvara som finns tillgänglig via applikationen tillhör SCEE, våra licensgivare och/eller ägaren av den tredje parts webbplats där du kommer åt eller använder programmet. Mycket av applikationen skyddas av upphovsrätt, varumärken, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges har du rätt att installera och använda applikationen enbart för personligt bruk. Du får inte kopiera, modifiera, anpassa, distribuera, publicera, sälja, licensiera eller överföra hela eller någon del av applikationen till någon annan. Du får inte använda applikationen i kommersiellt syfte eller på någon annan produkt än en som du äger eller kontrollerar och som lagligen kör butiksägarens operativsystem, och du måste använda applikationen i enlighet med användarvillkoren för appbutiken. Förutom i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska du inte ta isär, dekompilera, dekonstruera eller på annat sätt knäcka, eller försöka att knäcka krypteringen som skyddar applikationen.

4. Tillgänglighet

Våra applikationer tillhandahålls i "befintligt skicka". Ibland kanske inte applikationer är tillgängliga eller kan påverkas av fel eller underhåll, eller av omständigheter utanför vår kontroll. Ingen garanti ges för kvaliteten, funktionen, tillgängligheten eller prestandan på våra applikationer eller något innehåll eller tjänster som nås via våra applikationer. Vi förbehåller oss rätten att ändra, upphäva eller återkalla hela eller någon del av alla applikationer och att stänga av din tillgång till applikationen, när som helst utan föregående meddelande. Du är ansvarig för dina internettjänstleverantörsavgifter och andra avgifter förknippade med din användning av våra applikationer.

Du får inte skada, störa eller avbryta tillgång till våra applikationer, eller göra någonting som kan skada deras funktion eller hindra någon annan persons tillgång till våra applikationer. Du får inte använda applikationerna på något sätt som är olagligt eller som skadar SCEE, våra dotterbolag, operatören av någon tredje parts plattform där du når eller använder applikationen, eller någon annan person.

5. Community

Du ansvarar helt för all text, video, ljud, bilder, fotografier eller annat material eller innehåll som du laddar upp eller dela via våra applikationer. Använd de tillgängliga communityfunktioner ansvarsfullt. Ladda i synnerhet inte upp eller dela innehåll som bryter mot lag eller tredje parts rättigheter, eller som innehåller aktiviteter eller uttalanden som är diskriminerande, kränkande, obscena eller nedsättande, eller kan verka stötande på grund av nationalitet, etnicitet, kön, sexualitet , religion, tro eller funktionshinder. Du får inte använda några communityfunktioner för kommersiella ändamål.

Du ger oss en evig, världsomfattande, icke-exklusiv, royalty-fri och helt överlåtbar rätt att använda, kopiera, modifiera, publicera och visa allt innehåll som du laddar upp eller delar via våra applikationer samt att införliva det i andra verk. Du avsäger dig all moralisk rätt som du kan ha i detta innehåll.

Vi övervakar inte allt användargenererat innehåll som överförs eller delas via våra tillämpningar och vi är inte heller skyldiga att göra det. Vi förbehåller oss dock rätten att övervaka allt sådant innehåll och, utan förvarning, redigera, radera eller ta bort innehåll som vi anser vara olämpligt. De åsikter som uttrycks via våra applikationer tillhör medlemmar av allmänheten och inte SCEE, våra närstående bolag, licensgivare eller samarbetspartners. Om du anser att något innehåll bryter mot dessa regler ska du rapportera till oss och/eller operatören av plattformen eller webbplatsen där du har kommit åt och använt programmet, eller använd knappen Rapportera (om tillgänglig).

6. Länkar till andra webbplatser

Vi har inte godkänt eller kontrollerat någon tredje parts webbplatser där du får tillgång till eller använder applikationen eller som är knutna till applikationen och vi är inte ansvariga på något sätt för deras innehåll. Din användning av tredje parts webbplatser kommer att omfattas av villkoren för dessa webbplatser och plattformar.

7. Ansvarsfriskrivning

SCEE ger ingen garanti för kvaliteten, funktionen, tillgängligheten eller fullständigheten på våra applikationer eller något innehåll eller tjänster som nås via våra applikationer. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag utesluter SCEE, våra närstående bolag, licensinnehavare och operatörer av tredje parts webbplatser där du når eller använder applikationen, allt ansvar för förlust eller skada som du eller någon tredje part vare sig direkt eller indirekt, oförutsett eller följaktligt kommer från din användning av eller tillgång till, eller oförmåga att använda eller komma åt en applikation, inklusive förlust av data eller skador orsakade genom att ladda ner applikationen.

Dessutom erbjuder varken SCEE eller butiksägaren något underhåll eller stödtjänster avseende applikationen.

Du kan ha konsumenträttigheter som inte påverkas av dessa användarvillkor.
Du kan utöva sådana rättigheter gentemot den part som du köpte applikationen från. Denna part kommer att identifieras i användarvillkoren för appbutiken och kan vara SCEE eller butiksägaren.

Annat än vad som anges ovan och i den utsträckning som lagen tillåter, kommer inte butiksägaren ha något som helst ansvar i förhållande till applikationen, inklusive utan begränsning i förhållande till (i) fordringar gällande produktansvar, (ii) varje påstående om att applikationen ej skulle uppfylla alla tillämpliga lagar och krav, (iii) anspråk som uppkommer av konsumentskydd eller liknande lagstiftning och (iv) eventuella påståenden om att applikationen skulle göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

8. Förlikning

Om något villkor i dessa användarvillkor döms vara olagligt, ogiltigt eller omöjligt att upprätthålla ska de återstående villkoren fortsätta i full kraft och verkan.

9. Kontaktinformation

Om du har några frågor eller klagomål rörande tillämpningen, vänligen kontakta vår support via eu.playstation.com/support

10. Utomstående förmånstagare

Butiksägaren och dess dotterbolag är utomstående förmånstagare enligt dessa användarvillkor, och alla ska ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att genomdriva dessa användarvillkor mot dig som en berättigad tredje part.

11. Juridisk efterlevnad

Du garanterar och intygar att du (i) inte är i ett land som är föremål för en embargo av amerikanska regeringen, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett "terroriststödjande" land, och (ii) du inte är med på amerikanska regeringens lista över förbjudna eller begränsade parter.

12. Tillämplig lag

Dessa användarvillkor regleras av engelsk lag. Kontraktet mellan dig och SCEE skapas i England.