PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Sekretesspolicy

(för PC och mobila enheter)

Den här applikationen drivs av och tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien (“SIEE”). Om du installerar och använder applikationen kan vi samla in information om dig. I den här sekretesspolicyn beskrivs hur informationen som samlas in via våra applikationer används och hur du kontaktar oss om du har några frågor eller funderingar.

 

Om du har kommit åt eller använt den här applikationen via en webbplats som drivs av tredje part, kan de också samla in information om dig. Du bör läsa användarvillkoren och sekretesspolicyn för deras programvara och webbplatser för att förstå hur de använder insamlad information innan du installerar och använder applikationen.

 

1.     Vilken typ av information samlar vi in?

 

Information vi samlar in från dig

Om applikationen låter dig registrera dig hos oss ber vi be dig ange vissa uppgifter, t.ex. namn, användarnamn, e-postadress, postadress, ålder, kön, telefonnummer och produktinformation. I våra applikationer kan det finnas valfria enkäter där vi ber om dina synpunkter på olika produkter och tjänster. När du använder gemenskapsverktyg kan vi lagra innehållet och kommunikationerna du skickar och tar emot och vi förbehåller oss rätten att övervaka dina kommunikationer.

 

Du måste alltid ha fått medgivande innan du ger oss någon annans personuppgifter (t.ex. för skicka-till-en-vän-kampanjer). Se alltid till att alla personuppgifter som du ger oss är korrekta och aktuella, och meddela oss om eventuella ändringar.

 

Information vi kan samla in automatiskt via applikationen

Varje gång du använder en av våra applikationer kan vi samla in information automatiskt, till exempel:

·      ditt online-ID för PSN, ditt användar-ID (om du loggar in på PSN) eller annan information som identifierar dig som tillhandahålls oss av tredje part om applikationen har släppts på en tjänst som inte tillhör PlayStation (såsom Facebook eller Steam);

·      din IP-adress och ditt enhets-ID (ett unikt nummer som identifierar enheten som du använder, såsom en MAC-adress) och datumet och klockslaget du loggar in;

·      din ungefärliga plats, till exempel med hjälp av din IP-adress, om inte lagen tillåter oss eller du själv har gett oss tillstånd att inhämta mer precis platsinformation;

·      information om enheten du använder och hur du har använt den, såsom modell- och serienummer, och enhetsinställningar (för till exempel foton, fjärrspel och föräldrakontroll); och

·      hur du använder applikationen, till exempel vilka spelnivåer du klarar av, vilken musik du lyssnar på, vilket innehåll du surfar efter, delar eller laddar ner, vilka tjänster du använder och hur länge, som bland annat hur ofta du använder chatt, diskussionsforum och andra kommunikationstjänster.

 

2. Vad gör vi med den information vi samlar in?

 

Vi använder den insamlade informationen för lite olika saker, bl.a. till att:

·         hantera våra applikationer, och ge dig information och tjänster du efterfrågar, bland annat hämtningar, chattrum, anslagstavlor, kampanjer och tävlingar

·         hantera dina kundtjänstförfrågningar

·         göra interna analyser och undersökningar för att förbättra våra applikationer och andra produkter och tjänster

·         skicka nyhetsbrev och marknadsföringsinformation om PlayStation- och Sony Entertainment Network-produkter och -tjänster samt om erbjudanden, produkter och tjänster från utvalda tredjepartsföretag, men endast i den utsträckning lagen tillåter eller du efterfrågar (se "Så här avbryter du prenumerationen")

·         skicka administrativ e-post (om du t.ex. glömmer ditt lösenord)

·         förhindra och upptäcka bedrägerier och felaktig användning av våra webbplatser, applikationer eller tjänster.

 

Vi kan kombinera informationen som vi samlar in om dig och om andra och analysera den för att få bättre förståelse för våra kunder, deras demografi, deras transaktioner och deras beteende inom alla våra produkter och tjänster. Vi använder denna analys i ovan nämnda syfte.

 

Vi kan också använda informationen om dig till att upprätta anonym statistik, och kan kombinera informationen om dig med tredje parts information om dig (såsom leverantörer av demografisk eller socioekonomisk information eller andra tjänsteleverantörer) i syfte att skapa anonym statistik med substans.

 

3. Vilka andra har tillgång till dina uppgifter?

 

Våra samarbetsföretag, lokala distributörer och andra organisationer som arbetar åt oss kan få tillgång till din information för att hantera den åt oss och för att ge dig sådan information och sådana tjänster du efterfrågar.

 

Vi samarbetar även med tredjepartsföretag för att förbättra våra applikationer och förstå hur de används, för att tillhandahålla bästa möjliga upplevelse av dem. Dessa företag genererar användningsstatistik och har endast tillåtelse att använda dina personliga uppgifter i den mån det är nödvändigt för att utföra dessa tjänster åt oss.

 

Det kan hända att en del av de här företagen bearbetar uppgifterna i länder utanför EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet), t.ex. i USA och Japan. Det kan hända att dataskyddslagarna i de länderna inte erbjuder samma skyddsnivå som inom EES, men där lagen så kräver vidtar vi åtgärder som rekommenderas av EU för att säkerställa skydd av dina uppgifter. Om du inte vill att vi överför dina uppgifter på det här sättet ska du inte använda våra webbplatser och applikationer.

 

Om lagen så kräver eller för att skydda eller försvara oss själva eller andra mot olagliga eller skadliga aktiviteter kan vi under speciella omständigheter använda eller vidarebefordra din personliga information. Om vår verksamhet säljs eller omstruktureras kan dina uppgifter överföras som en del av affären.

 

4. Säkerhet

 

Vi vidtar affärsmässigt skäliga åtgärder för att skydda din personliga information. Bland annat skapar vi processer och procedurer som minimerar icke behörig åtkomst och spridande av dina uppgifter. Vi kan däremot inte garantera att vi kan eliminera all risk för att inkräktare använder dina personliga uppgifter på ett felaktigt sätt. Förvara lösenorden till dina konton på ett säkert sätt och avslöja dem inte för någon. Du måste kontakta oss omedelbart om du märker av obehörig användning av ditt lösenord eller andra brott mot säkerheten.

 

Alla anslagstavlor, chattrum och andra gemenskapsområden som kan nås via våra webbplatser och applikationer är offentliga. Du bör undvika att ge ut någon information som kan identifiera dig eller någon annan när du använder de här funktionerna. Vi ansvarar inte för att de uppgifter du lämnar på de här platserna är skyddade eller säkra.

 

5. Så här avbryter du prenumerationen

 

Om du inte vill få mer marknadsföringsinformation från oss klickar du på länken i något av våra e-postmeddelanden eller går till registreringsområdet på den webbplats där du registrerade dig. Där kan du ändra dina kommunikationsinställningar. Om du inte har registrerat dig på någon webbplats kan du även skicka ett e-postmeddelande till unsubscribe@eu.playstation.com med rubriken "Unsubscribe" (avbryt prenumeration).

 

6. Kontakta oss

 

Om du har allmänna frågor ber vi dig vända dig till vår kundtjänst. Kontaktinformation finns på www.playstation.com/get-help/contact-us

 

Du har laglig rätt att veta vilken personlig information som finns lagrad om dig hos ett företag, och hur den informationen behandlas. Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig just nu, var vänlig skriv till Data Protection Officer, Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien, och anger adressen till den webbplats där du registrerade dig eller kom i kontakt med vår applikation. Observera att det kan hända att vi begär bevis på din identitet och att vi tar ut en mindre administrationsavgift.

 

Senast uppdaterad i oktober 2015