PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Gratis prenumeration på PlayStation® Plus för utvalda SEN-konton i 14 dagar. Förnyas till en betalprenumeration om du inte avbryter prenumerationen.

 

1.       Det här erbjudandet gäller endast för det konto på Sony Entertainment Network (SEN) som anges i e-postmeddelandet. Det går inte att överföra, och delade eller vidarebefordrade erbjudanden kommer inte att lösas in. Endast ett erbjudande per kvalificerat SEN-konto.

 

2.       Kupongkoden måste lösas in senast 16 januari kl. 00.59 (svensk tid). Därefter är den ogiltig. Den kan endast lösas in på PlayStation®4-systemets butik och PlayStation® Store.

 

3.       DET HÄR ÄR EN LÖPANDE PRENUMERATION. Om du inte avbryter prenumerationen före de första 14 dagarna av prenumerationsperioden fortsätter den automatiskt i form av en betalprenumeration iför en månad. Den fortsätter sedan att förnyas i slutet av varje prenumerationsperiod.

LöptidLängd: Fram till uppsägning.tills den avbryts.

Faktureringsintervall: månadsvis.

Faktureringsbelopp: 75 kr såvida inget annat uppges meddelas du per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

 

4.         Du godkänner att prenumerationsavgiften dras från din SEN-plånbok. Om du inte har tillräckligt med pengar i SEN-plånboken debiteras det aktuella beloppet istället från det betalkort som finns registrerat på ditt SEN-konto (om du har ett), såvida du inte har avaktiverat funktionen Automatisk överföring av pengar. Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs. Du kan stänga av den automatiska förnyelsen när som helst. Din prenumeration upphör då i slutet av den innevarande prenumerationsperioden. Instruktioner om hur du avslutar din prenumeration finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/  

 

5.         Tjänstevillkor, sekretesspolicy, villkor för kupongkoder, användarningsvillkor för programvaran samt ytterligare specifika villkor per material, tjänst, språk och länder gäller. Se www.playstation.com/legal/PSNTerms. Om du inte godkänner villkoren ska du inte lösa in kupongkoden. Du måste ha åtkomst till PlayStation®Store och en bredbandsanslutning till internet för att kunna lösa in erbjudandet.

 

6.         Utbudet av material och tjänster på PlayStation®Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarena måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs tillstånd från målsman och fakturabetalaren för att lösa in kupongkoden, med undantag för Tyskland där användarena måste vara minst 18 år gamla.

 

7.         Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel. Vilka spel som ingår i PlayStation® Plus-prenumerationen kan ändras när som helst, och åtkomsten till dessa spel upphör när prenumerationen sägs upp.

 

8.         Arrangören har inget ansvar för om du inte kan skapa eller logga in på ditt SEN-konto på grund av problem med din eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara. 

 

9.         Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt, eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

10.     Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

11.     Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med erbjudandet.

 

12.     ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

13.     I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.