Updated den 15 september 2015

Uppdatera PlayStation 3-systemprogramvaran med menyn för felsäkert läge

Ta reda på hur du kan uppdatera PlayStation 3 med en USB-lagringsenhet och menyn för felsäkert läge.

 1. Hämta den senaste uppdateringen av systemprogramvaran och lägg på en USB-lagringsenhet
 • Gå till sidan med uppdateringar av systemprogramvaran från en PC eller Mac:
 • Skapa en mapp på USB-lagringsenheten där du vill spara den hämtade uppdateringen av systemprogramvaran:
 • Använd en PC eller Mac och skapa en mapp med namnet ”PS3” på lagringsenheten eller USB-enheten.
 • I den nya PS3-mappen skapar du en till mapp med namnet "UPDATE".
 • Filen du hämtar heter “PS3UPDAT.PUP”. Spara den här nu.

 

 • Om filen inte sparas på rätt sätt kommer PlayStation 3-systemet inte att kunna identifiera uppdateringsfilen. Mappnamnen måste skrivas med versaler.
 
 

 1. Anslut USB-lagringsenheten till PlayStation 3-systemet

 2. Utför följande åtgärder för att aktivera felsäkert läge på PlayStation 3:

 • Stäng av PlayStation 3 genom att hålla in strömknappen på systemets framsida tills strömindikatorn lyser rött.
 • Håll in strömknappen (ta inte bort fingret från knappen). Du hör ett pip som indikerar att PlayStation 3-systemet slås på.
 • Fortsätt att hålla in strömknappen i ungefär 5 sekunder till, så hörs ett nytt pip som anger att bilden återställs.
 • Fortsätt att hålla in strömknappen i ungefär 5 sekunder till, så hörs ett tredje pip som anger att systemet stängs av (strömindikatorn lyser rött).
 • Håll in strömknappen (ta inte bort fingret från knappen nu heller). Precis som i steg 2 hörs ett första pip som anger att PlayStation 3 slås på.
 • Fortsätt att hålla in strömknappen i ungefär 5 sekunder till, så hörs ett andra pip för bildåterställningen.
 • Fortsätt att hålla in strömknappen i ytterligare 5 sekunder, så hörs ett snabbt dubbelt pip. Då ska du släppa strömknappen. Om du har lyckats aktivera felsäkert läge visas följande meddelande på skärmen: ”Anslut kontrollen med en USB-kabel och tryck sedan på PS-knappen“.
 • Anslut handkontrollen till PlayStation 3 med en USB-kabel och tryck på PS-knappen så öppnas felsäkert läge.

 1. Välj [6. [Systemuppdatering] och tryck på Enter
 
 
 1. Tryck på START + SELECT samtidigt enligt instruktionen så startas uppdateringen

 1. Systemet förbereds för uppdatering:

 • Det här kan ta 5–10 minuter.
 • När förberedelsen är klart startas systemet om automatiskt.

 
 

 1. Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera och bekräfta installationen av systemprogramvara:

 • PlayStation 3-systemet kan inte identifiera filen om den har fel namn. (Gå i sådana fall tillbaka till punkt 1.)
 • Acceptera och bekräfta följande steg på skärmen så startas installationen av systemprogramvaran.

 1. PlayStation 3-systemet startas om automatiskt efter att installationen är klar.

Du kan få ett systemmeddelande om att använda ett annat alternativ på menyn för felsäkert läge.

Följ instruktionerna som visas.

 • Bygg om databasen i systemets lagringsutrymme: Meddelanden, spellistor och annat tas bort. Det här kan ta lång tid beroende på hur många dataobjekt som finns och av vilken typ.
 • Återställ filsystemet i systemets lagringsutrymme: Ett försök görs att reparera alla delar av hårddisken där filer kan sparas. Skadade data kan raderas om de inte går att återställa.
 • Formatera systempartitionen av systemets lagringsutrymme: Ett försök görs att radera alla data i systemets lagringsutrymme.

Meddelandet ”Inga tillämpliga uppdateringsdata har hittats” kan visas om USB-lagringsenheten inte kan identifieras.

Se till att mapparna och den hämtade filen ligger på rätt ställe och har rätt namn.

 • Plats: Spara i mappen "PS3" > "UPDATE".
 • Filnamn: Spara med filnamnet "PS3UPDAT.PUP"

Bekräfta att lagringsenheten är ansluten till PlayStation 3-systemet och försök utföra uppdateringen igen enligt stegen ovan.

Kontrollera att USB-enheten är formaterad i filformatet FAT 32 eller FAT 16. PlayStation 3 kan inte identifiera filformatet NFST.

PlayStation 3-systemet kan ha drabbats av ett enskilt maskinvarufel som kräver teknisk reparation.