Updated den 13 februari 2020

Uppdatera PS4-systemprogramvaran via felsäkert läge

Om PS4-systemet har varit offline under en längre tid eller om en uppdatering av systemprogramvaran har misslyckats kan du behöva uppdatera PS4-systemets fasta programvara manuellt.

Vid anslutningsproblem under en uppdatering eller om du har en äldre version av systemprogramvaran kan du behöva uppdatera PS4-systemet manuellt för att det ska starta. Stegen på den här sidan är även till nytta för spelare som inte har direktåtkomst till Wi-Fi.

 • Så här startar du i felsäkert läge

  1. Stäng av PS4-systemet genom att trycka på strömknappen på systemets framsida. Strömindikatorn blinkar i några ögonblick innan systemet stängs av.
  2. När PS4-systemet är avstängt trycker du på strömknappen igen och håller den intryckt. Släpp inte knappen förrän du hör två pip: det första pipet hörs när du trycker in knappen och det andra hörs sju sekunder senare.
  3. Anslut DUALSHOCK 4-handkontrollen via en USB-kabel och tryck på handkontrollens PS-knapp.
 
 

Jag har åtkomst till PSN, hur uppdaterar jag PS4-systemprogramvaran?

Om du kan öppna PS4-hemskärmen men uppdateringen av systemprogramvaran har misslyckats bör du gå till [Aviseringar] och ta bort eventuella uppdateringsfiler genom att trycka på knappen Alternativ > [Radera]. Gå sedan till [Inställningar] > [Uppdatering av systemprogramvara] och följ instruktionerna på skärmen.

Om du är ansluten till PSN men inte kan öppna startskärmen ska du starta PS4-systemet i felsäkert läge. Välj sedan alternativ 3 och uppdatera systemprogramvaran. Om möjligt bör du ansluta PS4-systemet till routern med en Ethernetkabel för att se till att anslutningen inte avbryts.

Om dessa steg inte löser problemet följer du anvisningarna nedan.

Hur uppdaterar jag PS4-systemprogramvaran manuellt via felsäkert läge?

 • Krav för manuell uppdatering

  • En DS4-handkontroll och USB-kabel
  • En PC eller Mac som är ansluten till internet
  • En FAT32 USB-lagringsenhet, till exempel ett USB-minne, med cirka 460 MB ledigt utrymme
 1. Använd datorn och skapa en mapp på FAT32 USB-minnet med namnet ”PS4”. Inuti den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.
 2. Ladda ned uppdateringsfilen och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen med filnamnet "PS4UPDATE.PUP".
 1. Se till att ”PS4”-mappen sparas i roten på USB-lagringsenheten och inte i någon annan mapp: USB (D:) > PS4 > UPDATE.
 2. Anslut en DS4-handkontroll (via en USB-kabel) och USB-enheten till PS4-systemet.
 3. Starta PS4-systemet i felsäkert läge: Tryck och håll ned strömknappen och släpp den efter det andra pipet.
 4. Välj alternativ 3 i felsäkert läge, ”Uppdatera systemprogramvaran”.
 5. Välj [Uppdatera från USB-lagringsenhet] > [OK].

Om uppdateringsfilen inte registreras i PS4-systemet kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver, utan specialtecken.

Om detta inte fungerar kan du behöva initiera PS4-systemet. Gå till guiden nedan.

 
 

Jag kunde inte uppdatera systemprogramvaran manuellt. Vad ska jag göra?

Om uppdateringsfilen inte registreras i PS4-systemet kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver, utan specialtecken.

Om detta inte fungerar kan du behöva initiera PS4-systemet. Detta går till på samma sätt som en fabriksåterställning och återställer systemet till det ursprungliga läget. Säkerhetskopiera om möjligt dina systemdata med hjälp av guiden nedan.