Updated den 4 december 2018

Initiera PS4-systemet och installera om systemprogramvaran i felsäkert läge

Ta reda på hur du utför en fabriksåterställning av PS4-konsolen med hjälp av alternativ 6 och 7 i felsäkert läge. Med dessa steg tas alla användardata bort och PS4-systemets fasta programvara installeras om.

När PS4-systemet initieras tas alla data som lagrats på PS4-systemet bort. Detta brukar kallas fabriksåterställning eller maskinvaruåterställning. Vid initiering tas även alla användare och deras data bort från systemet. Med alternativ 7 i felsäkert läge på PS4-systemet (installera om systemprogramvara) byts även all den fasta programvaran ut på systemet. Dessa alternativ bör betraktas som det sista steget vid felsökning.

 
 

Hur startar jag PS4-systemet i felsäkert läge?

 1. Stäng av PS4-systemet genom att trycka på strömknappen på systemets framsida. Strömindikatorn blinkar i några ögonblick innan systemet stängs av.
 2. När PS4-systemet är avstängt trycker du på strömknappen igen och håller den intryckt. Släpp inte knappen förrän du hör två pip: det första pipet hörs när du trycker in knappen och det andra hörs sju sekunder senare.
 3. Anslut DUALSHOCK 4-handkontrollen via en USB-kabel och tryck på handkontrollens PS-knapp.

Hur initierar jag PS4-systemet?

När du utför det här steget tas alla data i lagringsminnet bort (bortsett från systemprogramvaran), inklusive spel, användarinformation och program. Försök att säkerhetskopiera dina sparfiler till onlinelagringsutrymmet eller en hårddisk före det här steget. Det tar en stund att slutföra den här processen.

 • Om du kommer åt hemskärmen väljer du [Inställningar] > [Initiering] > [Initiera PS4-systemet] och följer anvisningarna på skärmen.
 • Om du bara kan öppna i felsäkert läge väljer du alternativ 6 och följer anvisningarna på skärmen.

Tas spelen bort när PS4-systemet initieras?

Ja, men du kan ladda ned spel som du har köpt på nytt från ditt [Bibliotek].

 
 

Hur installerar jag om PS4-systemprogramvaran manuellt via felsäkert läge?

 • Ominstallationskrav

  • En DS4-handkontroll och USB-kabel
  • En PC eller Mac som är ansluten till internet
  • En USB-lagringsenhet, till exempel ett USB-minne, med cirka 1,1 GB ledigt utrymme
 1. Använd datorn och skapa en mapp på USB-minnet med namnet ”PS4”. Inuti den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.
 2. Gå till sidan med systemprogramvara och välj avsnittet ”Installera om systemprogramvara”. Ladda ned installationsfilen och spara den i mappen ”UPDATE”. Spara filen som ”PS4UPDATE.PUP”.
 1. Se till att ”PS4”-mappen sparas i roten på USB-lagringsenheten och inte i någon annan mapp:
  USB
  (D:) > PS4 > UPDATE.
 2. Anslut en DS4-handkontroll (via en USB-kabel) och USB-enheten till PS4-systemet.
 3. Starta PS4-systemet i felsäkert läge: Tryck och håll ned strömknappen och släpp den efter det andra pipet.
 4. Välj alternativ 7 i felsäkert läge, ”Initiera PS4-systemet (installera om systemprogramvara)”.
 5. Välj [Uppdatera från USB-lagringsenhet] > [OK].

Om uppdateringsfilen inte registreras i PS4-systemet kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver, utan specialtecken.

Om detta inte fungerar kan du behöva skicka in PS4-systemet för reparation. Använd felsökningsverktyget Fix & Replace för att ordna med reparation.