PlayStation-hjälp PlayStation-hjälp och support

 
 
 
 

PS4-systemprogramvara

Få den senaste uppdateringen

Läs om hur du uppdaterar PS4 till den senaste systemprogramvaran och om alla de nya ändringarna och funktionerna.

Se om det här hjälper ...

PS4-systemprogramvara

 • Uppdatera via Internet

  Använd PS4-systemets nätverksuppdateringsfunktion till att uppdatera systemet.

  Du behöver följande om du vill utföra uppdateringen:

  • Ett PS4-system
  • Internetanslutning (trådansluten eller trådlös)

  Innan du använder nätverksuppdateringsfunktonen måste du konfigurera PS4-systemets nätverksinställningar. Läs mer i PS4-systemets användarhandbok.

  Välj (Inställningar) > [Uppdatering av systemprogramvara] på funktionsskärmen. Systemet kontrollerar automatiskt via Internet att du har den senaste versionen av systemprogramvaran. Om det finns en uppdateringsfil med en nyare version hämtas den till systemet. När hämtningen har slutförts visas ett meddelande högst upp till vänster på skärmen. Utför installationen genom att gå till funktionsskärmen och välja (Aviseringar) > [Nedladdningar]. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

 • Uppdatera med skiva

  Använd en uppdateringsfil från en spelskiva till att uppdatera systemet.

  Du behöver följande om du vill utföra uppdateringen:

  • Ett PS4-system
  • En skiva som innehåller en uppdateringsfil

  När du spelar en skiva som innehåller en nyare version av systemprogramvaran visas en skärm där du får instruktioner för uppdateringsprocessen. Följ informationen på skärmen.

 • Uppdatera med dator

  Den här uppdateringsmetoden kan användas om PS4-systemet inte är anslutet till Internet. Hämta uppdateringsfilen till datorn och spara den sedan på en USB-lagringsenhet. Kopiera den sparade filen till systemminnet på PS4-systemet och uppdatera systemet.

  För den vanliga uppdateringsprocessen följer du stegen nedan. Gå in här för att se processen för att initiera PS4-systemet och utföra en nyinstallation av systemprogramvaran, till exempel när du byter hårddisk.

  Du behöver följande om du vill utföra uppdateringen:

  • Ett PS4-system
  • En dator som är ansluten till internet
  • En USB-lagringsenhet, exempelvis ett USB-minne

      * Det måste finnas ungefär 460 MB ledigt utrymme.

  1. Skapa mappar på USB-enheten där uppdateringsfilen ska sparas.

   Använd datorn och skapa en mapp som heter "PS4". Inuti den mappen skapar du en till mapp som heter "UPDATE".

  2. Hämta uppdateringsfilen och spara den i mappen "UPDATE" du skapade i steg 1.

   Spara filen med filnamnet "PS4UPDATE.PUP".

   [LADDA NED NU] Klicka här för att börja hämtningen.

  3. Flytta nu hela mappen “PS4” till roten i din USB-lagringsenhet.

   Anslut USB-lagringsenheten till PS4-systemet och välj sedan (Inställningar) > [Uppdatering av systemprogramvara] på funktionsskärmen.

   Slutför uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.

   Om uppdateringsfilen inte registreras i PS4-systemet kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver, utan specialtecken.
 • Installera om systemprogramvaran

  Använd den här proceduren när du vill initiera ditt PS4-system och installera systemprogramvaran på nytt, till exempel när du har bytt hårddisk.

  Var försiktig när du använder en uppdateringsfil för ominstallationen. Alla användare och data kommer att tas bort.

  Du behöver följande om du vill utföra uppdateringen:

  • Ett PS4-system
  • En dator som är ansluten till internet
  • En USB-lagringsenhet, exempelvis ett USB-minne

      * Det måste finnas ungefär 1.1 GB ledigt utrymme.

  1. Skapa mappar på USB-enheten där uppdateringsfilen ska sparas.

   Använd datorn och skapa en mapp som heter "PS4". Inuti den mappen skapar du en till mapp som heter "UPDATE".

  2. Hämta uppdateringsfilen och spara den i mappen "UPDATE" du skapade i steg 1.

   Spara filen med filnamnet "PS4UPDATE.PUP".

   [LADDA NED NU] Klicka här för att börja hämtningen.

  3. Stäng av strömmen till PS4-systemet helt och hållet.

   Kontrollera att strömindikatorn inte lyser. Om strömindikatorn lyser orange håller du ned strömknappen på PS4-systemet i minst sju sekunder (tills systemet piper en andra gång).

  4. Anslut USB-lagringsenheten där du sparat uppdateringsfilen till ditt PS4-system, och håll sedan in strömknappen i minst sju sekunder. PS4-systemet startas i felsäkert läge.

  5. Välj [Initiera PS4-systemet (installera om systemprogramvara)].

   Slutför uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.

   Om uppdateringsfilen inte registreras i PS4-systemet kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver, utan specialtecken.

Visa hela artikeln