Updated den 26 augusti 2015

Använda minneskort på PlayStation Vita

Läs vad du kan göra om minneskortet inte identifieras eller om du vill kontrollera hur mycket lagringsutrymme som finns på kortet.

 
 

Hur kontrollerar jag kapaciteten på minneskortet?

Om du vill kontrollera kapaciteten på ett minneskort till PlayStation Vita öppnar du LiveArea på PlayStation Vita-systemet och väljer [Inställningar] > [System] > [Systeminformation] > [Kapacitet].

Vad gör jag om minneskortet inte kan identifieras på mitt PlayStation Vita?

Kontrollera att du har satt i ett officiellt minneskort (som är särskilt utformat för PlayStation Vita). Det går bara att använda officiellt licensierade minneskort i PlayStation Vita.

När du har kontrollerat att du använder rätt minneskort stänger du av PlayStation Vita genom att hålla in strömknappen i två sekunder och sedan trycka på ”Stäng av”. Ta ut minneskortet ur systemet när PlayStation Vita är avstängt och sätt sedan tillbaka det igen.

Obs! Minneskortet får inte tas ut medan PlayStation Vita är igång. Om du tar ut eller sätter i ett minneskort medan systemet är igång kan du förlora data.