PlayStation-hjälp PlayStation-hjälp och support

 
 

Se om det här hjälper ...

Onlinelagringsutrymmet för PlayStation Plus

Om automatisk uppladdning inte är aktiverat eller om du vill överföra en sparfil från en tillfälligt aktiverad PS4 måste du starta uppladdningar manuellt:

  1. Välj den lokala användaren och gå till  [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i lagringsminnet] > [Ladda upp till onlinelagringsutrymmet].
  2. Välj titel och tryck sedan på den fil du vill ladda upp och välj [Ja] till att skriva över filen på molnet.
  1. Välj den lokala användaren och gå till  [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i onlinelagringsutrymmet] > [Ladda ned till lagringsminnet].
  2. Välj titel och tryck sedan på den fil du vill ladda ned och välj [Ja] till att skriva över filen på systemlagringsutrymmet.
  1. Välj den lokala användaren och gå till  [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i onlinelagringsutrymmet] > [Radera].
  2. Välj titel, tryck på den fil du vill radera och välj [Ja].

Visa hela artikeln