Updated den 29 oktober 2018

Så här hanterar du lagringsutrymmet på PS4

Lär dig hur du kan hantera lagringsutrymme och PS4-sparfiler med hjälp av onlinelagringsutrymmet i PS Plus, PS4-lagringsminnet eller USB-lagringsenheter.

Om du vill hantera dina PS4-sparfiler går du till [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet].

Om du vill få åtkomst till ett programs spardata i PS Plus-lagringsutrymmet online via snabbmenyn eller [Bibliotek] markerar du programmet och trycker på OPTIONS-knappen och väljer [Ladda upp/ned sparade data]. Från den menyn kan du överföra eller hämta sparfiler.

 
 

Hur får jag mer utrymme på min PS4 för att installera nya spel?

Det finns flera sätt att frigöra minne när du installerar nya spel. Om du vill installera spelet på PS4-systemet kan du behöva ta bort några appar eller program. Oroa dig inte, du förlorar inte tillgången till några raderade spel, utan du kan ladda ned dem på nytt från [Bibliotek] när du vill.

 1. Markera spelet du vill ta bort på snabbmenyn eller i [Bibliotek].
 2. Tryck på alternativ-knappen på DS4-handkontrollen > [Radera].
 3. Bekräfta. Programmet eller spelet tas nu bort.

Om du inte vill radera några spel från PS4-systemets lagringsutrymme kan du istället ladda ned det nya spelet till en extern hårddisk, eller uppgradera din befintliga PS4-hårddisk. Välj relevant guide nedan för vidare instruktioner.

 
 

Hur raderar jag sparfiler från min PS4?

 1. Öppna [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet].
 2. Välj lagringsminnet, onlinelagringsutrymmet eller USB-lagringsenhet > [Radera].
 3. Markera ett spel och sätt en markering vid de sparfiler du vill radera, eller välj [Markera alla].
 4. Välj [Radera] och bekräfta sedan genom att välja [OK].

Hur överför jag en sparfil till onlinelagringsutrymmet för PS Plus?

Du kan överföra sparfiler manuellt från ett PS4-system till onlinelagringsutrymmet för PS Plus. För att kunna använda den här funktionen måste du prenumerera på PlayStation Plus.

 1. Gå till [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i lagringsminnet] och välj [Ladda upp till onlinelagringsutrymmet].
 2. Välj ett spel eller program.
 3. Markera antingen varje sparfil du vill ladda upp, eller välj [Markera alla] och välj sedan [Ladda upp].

Meddelandet ”Vill du skriva över dessa sparade data?” visas om filen redan tidigare har laddats upp till onlinelagringsutrymmet. Datum och klockslag för de olika versionerna hjälper dig att avgöra vilken som är den senaste sparfilen. Välj [Ja] om du vill ersätta versionen i onlinelagringsutrymmet eller [Nej] om du vill avbryta överföringen.

 • Hämta från onlinelagringsutrymmet

  1. Gå till [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i onlinelagringsutrymmet] och välj [Ladda ned till lagringsminnet].
  2. Välj ett spel eller program.
  3. Markera antingen varje sparfil du vill hämta, eller välj [Markera alla] och välj sedan [Ladda ned].

  Meddelandet ”Vill du skriva över dessa sparade data?” visas om filen redan finns i lagringsminnet. Datum och klockslag för de olika versionerna hjälper dig att avgöra vilken som är den senaste sparfilen. Välj [Ja] om du vill ersätta versionen i lagringsminnet eller [Nej] om du vill avbryta hämtningen.

Mer info

 • Du kan också ställa in PS4-systemet så att PS4-sparfiler laddas upp automatiskt i onlinelagringsutrymmet.
 • Onlinelagringsutrymmet har en maximal lagringskapacitet på 10 GB.
 • Du kan se status för uppladdningen under [Aviseringar] > [Uppladdningar].
 • För att du ska kunna ladda ned sparfiler måste spelet finnas installerat på PS4 eller en extern hårddisk.
 
 

Hur kopierar jag sparfiler från PS4 till en USB-lagringsenhet

Du kan kopiera sparfiler till en USB-lagringsenhet som är ansluten till PS4-systemet. Kopierade sparfiler kan användas som säkerhetskopia, och du kan även kopiera dem från USB-lagringsenheten till en annan PS4 och fortsätta spela där. Obs! Du måste vara inloggad på PlayStation Network för att kunna använda den här funktionen. 

 1. Anslut en USB-lagringsenhet till PS4-systemet.
 2. Gå till [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i lagringsminnet] > [Kopiera till USB-lagringsenhet].
 3. Markera ett spel.
 4. Markera antingen de data du vill kopiera, eller välj [Markera alla]. Välj sedan [Kopiera].

Meddelandet "Vill du skriva över dessa sparade data?” visas om du kopierar en fil som redan finns på USB-lagringsenheten. Datum och klockslag för de olika versionerna hjälper dig att avgöra vilken som är den senaste sparfilen. Välj [Ja] för att ersätta versionen på USB-lagringsenheten. Välj [Nej] om du vill avbryta kopieringen.

 • Hämta från en USB-lagringsenhet

  1. Gå till [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data på USB-lagringsenhet] och välj [Kopiera till lagringsminne].
  2. Välj ett spel eller program.
  3. Markera antingen varje sparfil du vill hämta, eller välj [Markera alla] och välj sedan [Ladda ned].

  Meddelandet ”Vill du skriva över dessa sparade data?” visas om filen redan finns i lagringsminnet. Datum och klockslag för de olika versionerna hjälper dig att avgöra vilken som är den senaste sparfilen. Välj [Ja] om du vill ersätta versionen i lagringsminnet eller [Nej] om du vill avbryta hämtningen.