Updated den 4 april 2017

Hantera PS4-sparfiler i lagringsminnet

Lär dig hur du skapar utrymme på hårddisken genom att ta bort och ladda upp sparfiler.

 
 

Om du vill hantera dina PS4-sparfiler går du till [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i lagringsminnet]. Där finns tre alternativ:

Ladda upp till onlinelagringsutrymmet

Du kan ladda upp sparfiler manuellt från ett PS4-system till onlinelagringsutrymmet för ditt PlayStation Network-konto. Sparfiler som du har laddat upp kan du hämta senare så att du kan fortsätta spela utan att behöva börja om. För att kunna använda den här funktionen måste du prenumerera på PlayStation Plus.

Så här funkar det:

 1. Gå till [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i lagringsminnet] och välj [Ladda upp till onlinelagringsutrymmet].
 1. Välj ett spel eller program.
 1. Markera antingen de sparfiler som du vill ladda upp, eller välj [Markera alla]. Välj sedan [Ladda upp].
 1. Meddelandet ”Vill du skriva över dessa sparade data?” kommer att visas om du laddar upp en fil som redan har laddats upp till onlinelagringsutrymmet. Om det här händer kan du titta på tid och datum för de olika filversionerna i lagringsminnet och onlinelagringsutrymmet för att avgöra vilken som sparades senast. Välj [Ja] för att ersätta versionen i onlinelagringsutrymmet. Välj [Nej] om du vill avbryta uppladdningen.

Mer info

 • Du kan också ställa in PS4-systemet så att PS4-sparfiler laddas upp automatiskt i onlinelagringsutrymmet.
 • Onlinelagringsutrymmet har en maximal lagringskapacitet på 10 GB.
 • Du kan se status för uppladdningen under [Aviseringar] > [Uppladdningar].
 • Du kan också trycka på [Alternativ] på spelet i innehållsområdet för att komma åt alternativet [Ladda upp/ned sparade data].
 • För att du ska kunna ladda ned sparfiler måste spelet finnas installerat på PS4 eller en extern hårddisk.

Kopiera till USB-lagringsenhet

Du kan kopiera sparfiler till en USB-lagringsenhet som är kopplad till PS4-systemet. Kopierade sparfiler kan användas som säkerhetskopia, och du kan även kopiera dem från USB-lagringsenheten till en annan PS4 och fortsätta spela där. Obs! Du måste vara inloggad på PlayStation Network för att kunna använda den här funktionen. 

 1. Anslut en USB-lagringsenhet till PS4-systemet.
 2. Gå till [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet] > [Kopiera till USB-lagringsenhet].
 1. Markera ett spel.
 1. Markera antingen de data du vill kopiera, eller välj [Markera alla]. Välj sedan [Kopiera].
 1. Meddelandet "Vill du skriva över dessa sparade data?” kommer att visas om du laddar upp en fil som redan har kopierats till USB-lagringsenheten. Om det händer kan du titta på tid och datum för de olika filversionerna i lagringsminnet och på USB-lagringsenheten för att avgöra vilken som sparades senast. Välj [Ja] för att ersätta versionen på USB-lagringsenheten. Välj [Nej] om du vill avbryta kopieringen.

Radera sparfiler

Så här kan du radera sparfiler från PlayStation 4.

 1. Öppna [Inställningar] > [Hantering av sparade data i programmet] > [Radera].
 1. Markera ett spel.
 1. Markera antingen de sparfiler som du vill radera eller välj [Markera alla].
 1. Välj [Radera] och bekräfta sedan genom att välja [OK].