Updated den 21 augusti 2015

Hur uppgraderar/byter jag ut hårddisken på min PlayStation 3 med 60 GB hårddisk?

Ta reda på hur du byter ut hårddisken om du har ett PlayStation 3-system med 60 GB hårddisk.

 
 

Ta bort hårddisken

 1. Tryck in strömknappen på systemets framsida i åtminstone två sekunder. Strömindikatorn lyser med rött sken och systemet försätts i viloläge.
 2. Stäng av systemet med strömknappen på baksidan.
 3. Dra ur nätsladden och dra sedan ur resten av kablarna från systemet. Av säkerhetsskäl ska du dra ur nätsladdens kontakt ur eluttaget och sedan koppla ur resten av kablarna.
 4. Ta bort luckan för hårddiskfacket på systemets vänstra sida. Använd utrymmet på högra kanten på luckan för hårddiskfacket till att dra loss den från systemet. Om det är svårt att få loss luckan kan du försiktigt föra in en liten skruvmejsel i utrymmet och peta loss luckan. Var försiktig så att du inte skadar systemet eller luckan när du använder skruvmejsel.
 
 
 1. Ta bort hårddisken ur systemet:

1)      Ta bort den blå skruven med en stjärnskruvmejsel i rätt storlek.

2)      Lyft metallhandtaget.

3)      Dra hårddisken åt höger.

 1. Ta bort hårddisken ur systemet. Dra ut hårddisken ur systemet med hjälp av metallhandtaget.
 
 

Byta ut hårddisken

 1. Skruva ur skruvarna (fyra stycken) med hjälp av en stjärnskruvmejsel.
 1. Ta bort hårddisken från metallramen. Lyft ena änden och dra ut hårddisken.
 
 
 1. Placera den nya hårddisken i PlayStation 3-systemets metallram för hårddisk och sätt sedan fast den genom att skruva i skruvarna (fyra stycken). Dra inte åt skruvarna för hårt.
 2. Installera hårddisken i systemet. Sätt i hårddisken i hårddiskfacket och dra den åt vänster. Fäst hårddisken genom att skruva i den blå skruven. Se anvisningarna i ”Ta bort hårddisken”.
 3. Sätt tillbaka luckan för hårddiskfacket.
 4. Sätt på PlayStation 3-systemet. Gör den inledande konfigurationen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Du hittar mer information om att byta ut PlayStation 3-systemets hårddisk i handboken.