Updated den 22 augusti 2017

Hur uppgraderar/byter jag ut hårddisken på min PlayStation 3 med 40 GB/80 GB hårddisk?

Ta reda på hur du byter ut hårddisken om du har ett PlayStation 3-system med 40 GB eller 80 GB hårddisk.

 
 

Ta bort hårddisken

 1. Tryck in strömknappen på systemets framsida i åtminstone två sekunder. Strömindikatorn lyser med rött sken och systemet försätts i viloläge.
 2. Stäng av systemet med strömknappen på baksidan.
 3. Dra ur nätsladden och dra sedan ur resten av kablarna från systemet. Av säkerhetsskäl ska du dra ur nätsladdens kontakt ur eluttaget och sedan koppla ur resten av kablarna.
 4. Ta bort luckan för hårddiskfacket på systemets vänstra sida. Använd utrymmet på vänstra kanten på luckan för hårddiskfacket till att dra loss den från systemet. Om det är svårt att få loss luckan kan du försiktigt föra in en liten skruvmejsel i utrymmet och peta loss luckan. Var försiktig så att du inte skadar systemet eller luckan när du använder skruvmejsel.
 
 
 1. Ta bort hårddisken ur systemet:

1)      Ta bort den blå skruven med en stjärnskruvmejsel i rätt storlek.

2)      Dra handtaget framåt och skjut det åt vänster. Var försiktig så att du inte gör dig illa.

 1. Ta bort hårddisken ur systemet. Dra ut hårddisken ur systemet genom att dra ännu mer i handtaget.
 
 

Byta ut hårddisken

 1. Skruva ur skruvarna (fyra stycken) med hjälp av en stjärnskruvmejsel.
 1. Ta bort hårddisken från metallramen.
 
 
 1. Placera den nya hårddisken i PlayStation 3-systemets metallram för hårddisk och sätt sedan fast den genom att skruva i skruvarna (fyra stycken). Dra inte åt skruvarna för hårt.
 2. Installera hårddisken i systemet. För hårddisken hela vägen in i hårddiskfacket. Fäst hårddisken genom att skruva i den blå skruven. När du sätter i hårddisken kan du följa anvisningarna i "Ta bort hårddisken" i omvänd ordning.
 3. Sätt tillbaka luckan för hårddiskfacket.
 4. Installera om systemprogramvaran. När hårddisken har bytts ut måste systemprogramvaran installeras om
 5. Du hittar mer information om att byta ut PlayStation 3-systemets hårddisk i handboken.