Updated den 21 augusti 2015

Hur får jag min PC/Mac att identifiera PlayStation Vita?

I den här artikeln kan du läsa hur du installerar programvara som krävs för att PlayStation Vita ska identifieras när du ansluter den till en PC eller Mac.

 
 

Om du vill ansluta PlayStation Vita-systemet till en PC eller Mac och exempelvis kopiera data måste du installera Innehållshanterarassistenten för PlayStation på den datorn. Hämta Innehållshanterarassistenten och installera appen genom att följa anvisningarna på den här sidan.

  1. Anslut PlayStation Vita-systemet till din PC/Mac.

Anslut PlayStation Vita till din PC/Mac med hjälp av den USB-kabel som medföljde PlayStation Vita-systemet (se till att vända PS-logotypen uppåt när du ansluter kabeln till PlayStation Vita-systemet). Din PC/Mac måste vara ansluten till Internet. Om PlayStation Vita identifieras av din PC/Mac visas ett meddelande i statusfältet på datorn om att PlayStation Vita-systemet har anslutits.

Obs! Om du ansluter PlayStation Vita till din PC/Mac för första gången kan det ta några minuter för enhetens drivrutiner att installeras.

Om PlayStation Vita-systemet fortfarande inte identifieras kan du försöka med följande:

  • Starta om PC-/Mac-datorn.
  • Dra ur USB-kabeln och sätt i den igen.
  • Testa med en annan USB-port.
  • Uppdatera USB-drivrutinen.
  1. Starta applikationen Innehållshanterare på PlayStation Vita-systemet.

När PlayStation Vita-systemet identifierats kan du kopiera innehåll med hjälp av applikationen [Innehållshanteraren] på PlayStation Vita. Mer information om applikationen hittar du i onlinehandboken till Innehållshanteraren.

Obs! Vi kan inte tillhandahålla support för den PC/Mac du använder. Om problemet kvarstår efter att du vidtagit de åtgärder som beskrivs här ber vi dig kontakta din datorleverantör. Informera leverantören om vilken PC/Mac du använder samt vilka åtgärder du har vidtagit för att försöka lösa problemet.