Updated den 25 augusti 2015

Hur kopplar jag ihop PlayStation Vita och PlayStation 3?

Läs om hur du kopplar samman PlayStation Vita med PlayStation 3 och om hur du felsöker anslutningen.

Innan du ansluter PlayStation Vita till PlayStation 3 ska du kontrollera följande:

Om du har problem: har du testat med att ta bort USB-kabeln från PlayStation Vita och PlayStation 3?

I vissa fall kan det hjälpa att ta bort USB-kabeln från både PlayStation Vita och PlayStation 3 och sedan ansluta den igen.

Är PlayStation 3-systemet uppdaterat med systemprogramvara av version 4.00 eller senare?

När du vill ansluta PlayStation Vita till PlayStation 3 och kunna utföra åtgärder som att kopiera data måste PlayStation 3-systemprogramvaran vara av version 4.00 eller senare. Läs mer om PlayStation 3-systemets programvaruuppdateringar.

Visas XMB-menyn (XrossMediaBar) på PlayStation 3-systemet? 

Om ett spel eller någon annan funktion (till exempel PlayStation Network-funktioner som Kontohantering) används kan du inte ansluta PlayStation Vita till PlayStation 3. Om du vill koppla PlayStation Vita till PlayStation 3 ska du se till att PlayStation 3-systemet visar XMB-menyn.

Finns det ett minneskort isatt i PlayStation Vita?

Innan du kan överföra innehåll mellan PlayStation Vita och PlayStation 3 måste du ha ett minneskort isatt i PlayStation Vita.

Har du länkat och loggat in på samma Sony Entertainment Network-konto på både PlayStation 3- och PlayStation Vita-systemen?

Du måste logga in på samma konto på båda enheterna innan du kan överföra innehåll.