Updated den 26 augusti 2015

Vad gör jag om pekskärmen på PlayStation Vita inte fungerar som den ska?

Läs vad du kan göra om pekskärmen på PlayStation Vita slutar fungera.

 
 

Kontrollera att applikationen du använder har funktioner för pekskärmen – alla applikationer och menyer har inte det.

Om applikationen har funktioner för pekskärmen kontrollerar du följande:

  • Bär du handskar eller använder toppen av en fingernagel på skärmen? 
  • Använder du en pekskärmspenna?
  • Finns det något på pekskärmen?
  • Står PlayStation Vita-systemet ovanpå något föremål som leder ström, t.ex. en metallplatta?

På grund av egenskaperna för pekskärmen på PlayStation Vita går det inte att använda pekpennor eller handskar med systemet. Om det finns något som ligger an mot pekskärmen tar du bort det och försöker igen.

Om du använder någon form av skärmskydd rekommenderar vi att du använder en officiellt licensierad produkt. Gå in på PlayStations webbplats och läs mer om PlayStation Vita-tillbehör.

När du har kontrollerat ovanstående kan du starta applikationen Välkomsthallen för att se om du kan använda pekskärmen på normalt sätt.