Updated den 3 mars 2017

PS VR: videosignaler som kan användas

Upplev virtuellt spelmaterial som har utvecklats exklusivt till PS VR och annat kompatibelt VR-material i 360 grader.

 
 

Du känner igen den här typen av spel genom att hålla utkik efter (PlayStation®VR) på förpackningen eller på PlayStation Store.

PS VR har också stöd för andra typer av material*1, bland annat:

2D-material

Du kan spela med följande upplösningar:

480/60p, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/50p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p

2D-material (2160p)

På PS4-system (i CUH-7000-serien) kan du spela i 2160p*2. När du ansluter PS VR till en tv med funktioner för 2160p visas innehållet enligt följande:

VR-headsetets batteristatus VR-headset Tv
Använder VR-headsetets upplösning 1080p
Av 2160p

3D-material*3

Du kan ansluta PS VR till en vanlig tv i 2D eller till en 3D-tv. 3D-material visas enligt följande:

Tv-typ PS4™-systeminställning VR-headset Tv
Vanlig tv (2D) [Visa i 3D med VR-headset]*4 är aktiverat 3D Inget material visas*5
[Visa i 3D med VR-headset]*4 är inte aktiverat 2D 2D
3D-tv (Ingen inställning tillgänglig) 3D 3D

1 Även om tv:n har stöd för HDR (high dynamic range) kommer [HDR]-inställningen på PS4-systemet under [Inställningar] > [Ljud och bildskärm] > [Inställningar för videoutdata] att vara inställd på [Av] när PS VR ansluts.

2 När PS VR ansluts till ett PS4-system används endast färgformatet YUV420 i videosignalen från systemet.

3 Format som stöds: Frame packing (720/50p, 720/60p, 1080/24p), över-under (720/50p, 720/60p, 1080/24p) och sida vid sida (1080/50i, 1080/60i).

4 När du spelar upp en Blu-ray 3D™-skiva när PS VR är ansluten till en 2D-tv kan du trycka på OPTIONS-knappen och välja [Inställningar] > [Visa i 3D med VR-headset].

5 Dessutom spelas inte ljudet upp via tv:n. Anslut hörlurar till VR-headsetet.

Obs!

Uppdatera alltid PS VR-programvaran och PS4™-systemprogramvaran till den senaste versionen. Den här informationen gäller för följande versioner:

  • PS4™-systemprogramvara av version 4.50 eller senare
  • PS VR-enhetsprogramvara av version 2.50 eller senare