Updated den 17 augusti 2015

Jag har ingen bild på min PlayStation Vita. Vad ska jag göra?

Om du inte får någon bild på PlayStation Vitas pekskärm ska du kontrollera följande.

 
 

 

Är PlayStation Vita påslagen?

När du slår på PlayStation Vita-systemet för första gången eller när systemet varit avstängt ska du hålla in strömknappen i fem sekunder. När strömmen slås på börjar PS-knappen lysa blått. Om PS-knappen inte lyser blått kan du klicka här och läsa vad du kan göra om det inte går att slå på PlayStation Vita.

Är PlayStation Vita på men det visas ingen bild?

För att kontrollera detta måste du göra en tvingad avstängning av PlayStation Vita. Håll in strömknappen i över 30 sekunder så att systemet stängs av helt, och släpp sedan knappen. Vänta en stund och håll sedan ned strömknappen igen i fem sekunder för att starta systemet.