Updated den 12 april 2017

PS VR: Bildproblem

Så här åtgärdar du problem med bildkvalitet som kan uppstå.

 
 

Det är viktigt att optimera bildkvaliteten för att få ut så mycket som möjligt av PlayStation VR (PS VR). När du gör dig redo att spela finns det några saker som du bör göra och några du bör undvika för att få bästa möjliga bild.

Gör så här

 • Justera alltid inställningarna inför varje ny spelsession eller spelare, så att bilden blir så skarp som möjligt och att headsetet sitter bra.
 • Rengör linserna med den medföljande mikrofiberduken innan du påbörjar en ny spelsession och när en ny spelare börjar spela.
 • Om bilden är oskarp när du spelar kan du trycka länge på PS-knappen på DualShock 4-handkontrollen så öppnas snabbmenyn och spelet pausas. Välj [Justera PlayStation VR-systemet] > [Justera position för VR-headsetet] och flytta på headsetet tills bilden är skarp.

Undvik det här

 • Använd aldrig något annat än den medföljande duken när du rengör linserna, eftersom de kan bli repade.
 • Använd inte någon form av vätska på linserna – torka bara med torr duk.

Om du har något specifikt problem väljer du det i listan för ytterligare hjälp:

VR-headsetets skärm – HDMI-ikonen överkorsad

 1. Koppla bort HDMI-kabeln (mellan PS4 och processorenheten) från processorenhetens baksida.
 2. Anslut HDMI-kabeln direkt till tv:n och byt HDMI-kanal.
 3. Du ska nu kunna se PS4-skärmen på tv:n. Uppdatera programvaran för PS4-systemet och PS VR.
 4. Koppla tillbaka HDMI-kabeln från PS4 direkt till PS VR-processorenheten och testa på nytt.

VR-headsetets skärm – bildförvrängningar eller störningar

 1. Dra ur anslutningskabeln för VR-headsetet och sätt sedan i den igen.
 2. Testa med att förbikoppla anslutningskabeln för VR-headsetet och ansluta headsetet direkt till processorenheten. Om det löser problemet kan det vara fel på VR-anslutningskabeln. Hjälp och support för dina PlayStation-produkter.
 3. Om det är första gången du använder headsetet: kontrollera att du har tagit bort skärmskydden!
 4. Som du kanske märker är skärmens kanter är lite suddiga för att efterlikna periferiseende. Vrid på huvudet så kommer de områdena i skärpa.
 5. Är headsetet och processorenheten anslutna på rätt sätt? Mer information finns i snabbhandledningen.
 6. Rengör linserna på PS VR-headsetet med mikrofiberduken så att de verkligen är rena.
 7. Konfigurera om headsetet. Håll in PS-knappen tills snabbmenyn visas och välj [Justera PlayStation VR-systemet] > [Justera position för VR-headsetet]. Rör på headsetet tills bilden är skarp.
 8. Se till att PlayStation Camera är korrekt konfigurerad. Gå till [Inställningar] > [Enheter] > [PlayStation VR] > [Justera PlayStation Camera].
 9. Kontrollera att alla kontakter är fria från damm och smuts. Rengör dem annars med en mjuk, torr och ren mikrofiberduk.
 10. Om inget av det här löser problemet kan du behöva returnera PS VR-enheten till oss. Här hittar du information om hur du gör det.

VR-headsetets skärm – ingen bild

 1. Dra ur anslutningskabeln för VR-headsetet och sätt sedan i den igen.
 2. Testa med att förbikoppla anslutningskabeln för VR-headsetet och ansluta headsetet direkt till processorenheten. Om det löser problemet kan det vara fel på VR-anslutningskabeln. Hjälp och support för dina PlayStation-produkter.
 3. Om VR-headsetet stängs av två sekunder efter att du satt på det, ska du kontrollera om det visas ett meddelande på tv-skärmen om att headsetet är avstängt. Om det visas ett sådant meddelande kan det vara fel på anslutningskabeln för VR-headsetet. Hjälp och support för dina PlayStation-produkter.
 4. Kontrollera att tv-skärmen är inställd på rätt ingång och att huvudmenyn för PS4 visas.
 5. Är headsetet och processorenheten anslutna på rätt sätt? Mer information finns i snabbhandledningen.
 6. Allt ljud och all bild skickas via processorenheten. Därför måste du kontrollera att den är påslagen (indikatorlampan lyser med fast, vitt sken).
 7. Kontrollera att alla kontakter är fria från damm och smuts.
 8. Om inget av det här löser problemet kan du behöva returnera PS VR-enheten till oss. Här hittar du information om hur du gör det.

VR-headsetets skärm – liten/medel/stor bildstorlek

 1. Ändra skärmstorlek. Håll in PS-knappen tills snabbmenyn visas och välj [Justera PlayStation VR-systemet] > [Skärmstorlek].
 2. Konfigurera om headsetet. Håll in PS-knappen tills snabbmenyn visas och välj [PlayStation VR] > [Justera position för VR-headsetet].

VR-headsetets skärm – bildpunkter som ständigt lyser eller är svarta

Svarta (mörka) bildpunkter eller bildpunkter som lyser konstant kan förekomma på vissa platser på skärmen. De här små fläckarna är en vanlig företeelse som har att göra med skärmen, och är inte ett tecken på något fel i systemet.

Skärmar tillverkas med väldigt avancerad teknik. Trots det kan det förekomma ett väldigt litet antal bildpunkter som är svarta eller lyser konstant, och avvikande färgtoner och ljusstyrkor kan också synas på skärmen.

Tv-skärm – ingen bild

 1. Kontrollera att tv-skärmen är inställd på rätt ingång.
 2. Är processorenheten ansluten på rätt sätt? Mer information finns i snabbhandledningen.
 3. Allt ljud och all bild skickas via processorenheten. Därför måste du kontrollera att den är på (processorenhetens indikatorlampa lyser med vitt sken och blinkar inte).
 4. Om inget av det här löser problemet kan du behöva returnera PS VR-enheten till oss. Läs om hur du går vidare med det här.

Tv-skärm – svarta fält

PS VR-spel har bildformatet 4:3 och visas i det formatet på tv:n. Om du vill ta bort de lodräta svarta fälten använder du zoomfunktionen i tv:ns meny för bildformat, om det finns en sådan. Tänk dock på att det innebär att en del av bilden försvinner högst upp och längst ned i bild. När du ändrar bildförhållande på tv:n påverkar det inte den bild som PS VR-användaren ser.