Updated den 12 april 2017

PS VR: Headsetet svarar inte

Lös problem med headsetet.

 
 

Välj ditt aktuella problem för att få mer hjälp.

Inga lampor lyser innan spelet startas

Det är helt normalt att endast de två lamporna på baksidan lyser när du spelar ett vanligt spel utan VR eller tittar på video via VR-headsetet. Lamporna på framsidan behöver bara spåras när du är i VR-läge. Lamporna på framsidan tänds först när du aktiverar VR-läget.

Kontrollera följande om VR-läget är aktiverat och ingen av lamporna lyser:

 1. Det här beror ofta på att headsetet inte får någon ström. Kontrollera att alla kablar sitter i ordentligt samt att headsetet och processorenheten har slagits på med den anslutna fjärrkontrollen.
 2. Dra ur VR-headsetets anslutningskabel och sätt sedan i kabeln igen.
 3. Testa med den andra USB-porten på PS4.
 4. Testa med att ansluta headsetet direkt till processorenheten, utan att använda VR-headsetets anslutningskabel. Om det löser problemet kan det vara fel på VR-headsetets anslutningskabel.
 5. Om inget av det här löser problemet kan du behöva returnera PS VR-enheten till oss. Här finns information om hur du gör det.

Inga lampor lyser efter att spelet startats

Om headsetet stängs av medan du spelar kan det bero på att headsetet blir för varmt. Testa med att stänga av PS4, processorenheten och VR-headsetet och sedan vänta 30 minuter innan du försöker igen.

Om du märker att VR-headsetet stängs av ofta kan du bli tvungen att skicka PS VR-enheten i retur till oss. Här finns information om hur du gör det.

Ingen bild visas i VR-headsetets skärm

 1. Dra ur VR-headsetets anslutningskabel och sätt sedan i kabeln igen.
 2. Testa med att förbikoppla anslutningskabeln för VR-headsetet och ansluta headsetet direkt till processorenheten. Om det löser problemet kan det vara fel på VR-anslutningskabeln. Hjälp och support för dina PlayStation-produkter.
 3. Om VR-headsetet stängs av två sekunder efter att du satt på det, ska du kontrollera om det visas ett meddelande på tv-skärmen om att headsetet är avstängt. Om det visas ett sådant meddelande kan det vara fel på anslutningskabeln för VR-headsetet. Hjälp och support för dina PlayStation-produkter.
 4. Kontrollera att tv-skärmen är inställd på rätt ingång.
 5. ÄR PS VR anslutet på rätt sätt? Mer information finns i snabbhandledningen.
 6. Allt ljud och all bild skickas via processorenheten. Därför måste du kontrollera att den är på (processorenhetens indikatorlampa lyser med vitt sken).
 7. PS VR kan inte användas med HDMI-förlängningskablar, utan måste anslutas direkt till ingångarna.
 8. Kontrollera att alla kontakter är fria från damm och smuts. Rengör dem annars med en torr, ren mikrofiberduk.
 9. Stäng av processorenheten genom att trycka på strömknappen på den anslutna fjärrkontrollen på VR-headsetet i sju sekunder. Slå på processorenheten igen.
 10. Om inget av det här löser problemet kan du behöva returnera PS VR-enheten till oss. Här finns information om hur du gör det.

Lamporna på headsetet lyser, men spårningen fungerar inte som den ska

 1. Om filmläget är aktiverat är det bara lamporna på baksidan som lyser. När du startar ett VR-spel tänds alla lampor.
 2. Tryck länge på PS-knappen på handkontrollen så öppnas snabbmenyn. Välj [Justera PlayStation VR-systemet] > [Bekräfta din position] och kalibrera om headsetet.
 3. Om det inte hjälper kan du försöka hitta en lösning i artikeln Problem med spårningen.

Oskarp bild

Kontrollera om det finns en lösning i artikeln Problem med spårningen.