Updated den 16 maj 2017

Felsäkert läge på PS4

I den här artikeln får du veta hur du startar PS4 i felsäkert läge om du har problem med att starta systemet.

 
 

Vad är felsäkert läge?

Om du har problem med att starta PS4-systemet kan du välja att starta det i felsäkert läge, som endast ger tillgång till de mest grundläggande funktionerna. Med hjälp av menyalternativen i felsäkert läge kan du eventuellt lösa problemen, så att du sedan kan starta PlayStation 4 på normalt vis.

Vissa av alternativen i felsäkert läge kan leda till att data går förlorade. Du bör endast använda felsäkert läge om du har problem med din PS4 och någon av våra supportartiklar råder dig att utföra något av stegen i felsäkert läge.

Video om felsäkert läge

Vill du hellre se en video om ämnet? Det här korta videoklippet förklarar alla de olika alternativen i felsäkert läge.

Starta PS4 i felsäkert läge

 1. Stäng av PlayStation 4 genom att trycka på strömknappen på systemets framsida. Strömindikatorn blinkar i några ögonblick innan systemet stängs av.
 2. När du har stängt av PlayStation 4 trycker du på strömknappen igen och håller den intryckt. Släpp inte knappen förrän du har hört två pip: det första pipet hörs när du trycker in knappen och det andra hörs sju sekunder senare.
 3. Anslut DualShock 4-handkontrollen via en USB-kabel och tryck på handkontrollens PS-knapp.

Alternativ i felsäkert läge

Felsäkert läge innehåller följande alternativ:

 1. Starta om systemet: Avsluta felsäkert läge och starta om PlayStation 4 på normalt vis.
 2. Ändra upplösning: Ändra skärmupplösningen till 480p när PlayStation 4 startas om.
 3. Uppdatera systemprogramvaran: Uppdatera systemprogramvaran i PlayStation 4 via internet, USB-enhet eller skiva. 
 4. Återställ standardinställningarna: Återställ PlayStation 4 till standardinställningarna.
 5. Bygg om databas: Sök igenom hårddisken och skapa en ny databas med allt innehåll. Den här åtgärden kan ta lång tid beroende på dataobjektens typ och antal.
 6. Initiera PS4

Viktigt:
Om du utför det här steget går alla data och inställningar förlorade. Alla användardata tas bort och PS4 återställs till tillståndet det var i när det först packades upp. Om möjligt bör du därför spara dina data innan du använder det här alternativet. Du kan antingen spara dina data på en USB-lagringsenhet eller säkerhetskopiera dem till PlayStation Plus-lagringsutrymmet.

Det här är samma alternativ som i [Initiera PS4] på menyn [Inställningar]. Systemprogramvaran (den fasta programvaran) tas inte bort.

 1. Initiera PS4-systemet (installera om systemprogramvara)

Viktigt:
All information på hårddisken tas bort, även systemprogramvaran. Om möjligt bör du därför spara dina data innan du använder det här alternativet. Du kan antingen spara dina data på en USB-lagringsenhet eller säkerhetskopiera dem till PlayStation Plus-lagringsutrymmet.

Klicka här om du vill hämta ominstallationsversionen av systemprogramvaran till PS4 och ta reda på hur man ominstallerar systemprogramvaran via USB.

 1. Ställ in HDCP-läge (endast PlayStation 4 Pro): Om PS4 Pro är ansluten till en 4K-tv som saknar stöd för HDCP 2.2 (mer information finns i handboken till tv:n) är det inte säkert att det visas någon bild när du spelar 4K-spel eller strömmar video i 4K. För att bilden ska visas måste du välja den här inställningen och sedan välja [2. Endast HDCP 1.40] i nästa steg*.

* Videoupplösningen kan begränsas till 1080p. Den minskade upplösningen beror på att alla anslutna enheter, som tv, HDMI-kablar, A/V-förstärkare och hemmabiosystem, måste ha stöd för HDCP 2.2 för att det ska gå att visa 4K-bild.