Updated den 30 november 2018

Felsäkert läge på PS4

Läs om hur du aktiverar felsäkert läge, ett felsökningsverktyg som har utformats för att åtgärda data- och skärmproblem på PS4.

När du startar PS4-systemet i felsäkert läge aktiveras bara de mest grundläggande funktionerna. Alternativen i felsäkert läge är till för att hjälpa dig lösa problem genom att återuppbygga HDD-databasen, ändra PS4-systemets upplösning eller återställa systemet till fabriksinställningarna.

Vissa av alternativen i felsäkert läge leder till att data går förlorade. Innan du väljer ett alternativ på menyn i felsäkert läge ska du alltid försöka säkerhetskopiera data från PS4-systemet till en extern hårddisk, en USB-lagringsenhet eller ett onlinelagringsutrymme. Alternativen i felsäkert läge är avsedda att åtgärda problem i PS4-systemets fasta programvara och bör endast användas på rekommendation från PlayStation (t.ex. i supportartiklar eller från Sonys support).
 
 

Hur startar jag PS4-systemet i felsäkert läge?

 1. Stäng av PS4-systemet genom att trycka på strömknappen på systemets framsida. Strömindikatorn blinkar i några ögonblick innan systemet stängs av.
 2. När PS4-systemet är avstängt trycker du på strömknappen igen och håller den intryckt. Släpp inte knappen förrän du hör två pip: det första pipet hörs när du trycker in knappen och det andra hörs sju sekunder senare.
 3. Anslut DUALSHOCK 4-handkontrollen via en USB-kabel och tryck på handkontrollens PS-knapp.

Hur uppdaterar jag PS4-systemets fasta programvara i felsäkert läge?

Om PS4-systemet har varit offline under en längre period eller om anslutningen till PSN har avbrutits under en uppdatering av systemprogramvaran kan du behöva uppdatera systemprogramvaran manuellt. En manuell uppdatering kan laddas ned direkt till PS4-systemet eller till ett USB-minne. Följ de stegvisa instruktionerna i guiden.

 
 

Jag kan inte starta PS4-systemet i felsäkert läge

Om du inte kan starta PS4-systemet i felsäkert läge med hjälp av stegen ovan kan du behöva stänga av systemet helt och sätta på det igen, eller kontrollera PS4-kablarna. I guiden nedan får du veta vad du bör göra innan du begär en reparation.

Jag kan inte avsluta felsäkert läge på PS4-systemet

Det finns vissa problem som gör att ett PS4-system upprepade gånger startar i felsäkert läge för att skydda systemet. Du kan försöka lösa det här problemet genom att stänga av PS4-systemet eller byta ut hårddisken. Klicka på guiden nedan för detaljerade felsökningssteg och en länk till felsökningsverktyget Fix & Replace.

Vilka är alternativen i felsäkert läge?

Välj ett av alternativen nedan om du vill veta mer om de olika funktionerna.

 
 
 • 1

  Starta om systemet

  Avsluta felsäkert läge och starta om PS4-systemet.

 • 2

  Ändra upplösning

  Ändra skärmupplösningen till 480p när PS4-systemet har startats om.

  Det här alternativet är användbart vid felsökning av problem med att skärmen är tom. Starta om systemet med skärmupplösningen inställd på det lägsta alternativet med 480p och öppnar [Ljud och bildskärm] > [Inställningar för videoutdata] > [Upplösning]. Välj sedan högsta möjliga upplösning för din visningsenhet.

 • 3

  Uppdatera systemprogramvaran

  Det här alternativet innebär att du kan uppdatera PS4-systemprogramvaran via direkthämtning, en USB-lagringsenhet eller en skiva.

  Det här är ett alternativ för inledande felsökning som ofta används om en programvaruuppdatering misslyckats på grund av dålig uppkoppling eller strömavbrott. Om det inte går att ansluta PS4-systemet till internet öppnar du webbsidan för systemprogramvara på en uppkopplad enhet. Hämta den nödvändiga uppdateringen och spara den på en USB-lagringsenhet eller en skiva och installera den på PS4-systemet i felsäkert läge.

 • 4

  Återställa standardinställningarna

  Återställ PS4-systemet till standardinställningarna. Inga sparade data på hårddisken (spel, sparfiler, skärmdumpar osv.) tas bort om du återställer standardinställningarna, men alla systeminställningar återställs.

  Det här alternativet är praktiskt om du snabbt vill återställa systemets standardinställningar.

 • 5

  Bygg om databas

  Sök igenom hårddisken och skapa en ny databas med allt innehåll som finns i systemet. Den här åtgärden kan ta lång tid beroende på dataobjektens typ och antal.

  Det här är ett användbart alternativ när du vill rensa data på PS4-systemet och omorganisera allt som finns på hårddisken. Välj det här alternativet om spelet hänger sig eller om uppdateringsfrekvensen försämras.

 • 6

  Initiera PS4-systemet

  Ta bort alla användardata och återställ PS4-systemet till det ursprungliga läget. Säkerhetskopiera gärna dina data innan du utför den här åtgärden. Du kan spara data på en USB-lagringsenhet eller i ett onlinelagringsutrymme. Systemprogramvaran tas inte bort.

  Det här är det sista möjliga alternativet när du försöker åtgärda ett PS4-system som inte fungerar som det ska.

 • 7

  Initiera PS4-systemet (installera om systemprogramvara)

  Ta bort alla användardata och PS4-systemets fasta programvara. Säkerhetskopiera gärna dina data innan du utför den här åtgärden. Du kan spara data på en USB-lagringsenhet eller i ett onlinelagringsutrymme.

  Klicka här om du vill hämta ominstallationsversionen av systemprogramvaran till PS4 eller läsa hur du installerar om systemprogramvaran via USB.

  Det här är det sista möjliga alternativet när du försöker åtgärda ett PS4-system som inte fungerar som det ska.

 • 8

  Ställ in HDCP-läge

  Om PS4 Pro-systemet är anslutet till en 4K-tv som saknar stöd för HDCP 2.2 (mer information finns i handboken till tv:n) är det inte säkert att det visas någon bild när du spelar 4K-spel eller strömmar video i 4K. För att bilden ska visas måste du välja den här inställningen och sedan välja [2. Endast HDCP 1.40] i nästa steg*.

  *Videoupplösningen kan då bli begränsad till 1080p. Den sänkta upplösningen beror på att samtliga anslutna enheter, som visningsenheter, HDMI-kablar, A/V-förstärkare och hemmabiosystem, måste ha stöd för HDCP 2.2 för att det ska gå att visa 4K-bild.