PlayStation-hjälp PlayStation-hjälp och support

 
 

Se om det här hjälper ...

Felsäkert läge på PS4

När du startar PS4-systemet i felsäkert läge aktiveras bara de mest grundläggande funktionerna. Alternativen i felsäkert läge är till för att hjälpa dig lösa problem genom att återuppbygga HDD-databasen, ändra PS4-systemets upplösning eller återställa systemet till fabriksinställningarna.

Visa hela artikeln

 
 

Vi kan åtgärda ditt problem eller ordna en ersättning