Updated den 20 december 2016

Mitt PlayStation Vita laddas inte ordentligt

Läs vad du kan göra om det tar lång tid att ladda ditt PlayStation Vita eller om det inte laddas alls.

 
 

Om du har problem med att ladda batteriet i PlayStation Vita ska du först kontrollera att AC-adaptern är ordentligt ansluten.

Anslut USB-kabeln så att kabelns PS-logotyp syns under PSVITA-logotypen under pekskärmen. Se även till att du använder den AC-adapter som medföljde systemet.

Använder du PlayStation Vita-systemet medan det laddas?

Om du spelar något med PlayStation Vita-systemet medan det laddas tar laddningen längre tid än om systemet inte används.

Om du laddar genom att ansluta till en USB-enhet: har du stängt av PlayStation Vita-systemet?

Du kan även ladda PlayStation Vita-systemet genom att ansluta det till en USB-enhet, t.ex. en PC- eller Mac-dator. Om du laddar via USB ska du se till att PlayStation Vita-systemet är avstängt innan du börja ladda eftersom vissa enheter inte kan strömsätta systemet.