Updated den 26 februari 2020

Det går inte att starta PS4 i felsäkert läge

Lär dig lösa problem som uppstår när du försöker starta i felsäkert läge, och få länkar till felsökningsverktyg och information om felsäkert läge på PS4.

Om du har problem med att sätta på PS4-systemet eller inte kan starta PS4-systemet i felsäkert läge kan du prova felsökningsstegen nedan.

 
 

Hur startar jag PS4-systemet i felsäkert läge?

  1. Stäng av PS4-systemet genom att trycka på strömknappen på systemets framsida. Strömindikatorn blinkar i några ögonblick innan systemet stängs av.
  2. När PS4-systemet är avstängt trycker du på strömknappen igen och håller den intryckt. Släpp inte knappen förrän du hör två pip: det första pipet hörs när du trycker in knappen och det andra hörs sju sekunder senare.
  3. Anslut DUALSHOCK 4-handkontrollen via en USB-kabel och tryck på handkontrollens PS-knapp.
 
 

Fungerar USB-, HDMI- och strömkablarna som de ska?

Det kan hända att en USB-, HDMI- eller strömkabel är defekt. Prova med andra USB-/HDMI-/strömkablar och anslut till andra HDMI-portar och vägguttag. Det kan också vara bra att testa kablarna med ett annat system, t.ex. en Blu-ray-spelare. Genom att testa varje kabel och port kan du enklare identifiera var problemet ligger.

 
 

Stäng av PS4-systemet och sätt på det igen

Om alla kablarna fungerar som de ska kan du försöka lösa problemet genom att stänga av PS4-systemet och sätta på det igen:

  1. Stäng av PS4-systemet helt genom att hålla ned strömknappen.
  2. Vänta tills strömlampan slutar blinka. Dra sedan ut strömkabeln och låt PS4-systemet vara avstängt i 20 minuter.
  3. Anslut PS4-systemet på nytt och försök starta det i felsäkert läge.
 
 

Stäng av PS4-systemet och sätt på det igen utan hårddisk

  1. Stäng av PS4-systemet helt genom att hålla ned strömknappen.
  2. Ta ut hårddisken och försök slå på systemet.
  3. Stäng av PS4-systemet helt, dra ut strömkabeln och låt PS4-systemet vara avstängt i 20 minuter.
  4. Sätt tillbaka hårddisken och starta i felsäkert läge.
 
 

Felsökningsverktyget Fix & Replace

Om du fortfarande inte kan starta i felsäkert läge efter att ha provat de här stegen kan du gå till felsökningsverktyget Fix & Replace för att få mer hjälp och ordna med reparation.