Updated den 5 april 2019

Så här avslutar du felsäkert läge på PS4

Om PlayStation 4-systemet har fastnat i felsäkert läge kan du följa stegen nedan för att återgå till PS4-hemskärmen.

Om ett PlayStation 4-system bara kan startas i felsäkert läge (så att en ”loop” med felsäkert läge uppstår) har det uppstått ett fel som förhindrar en säker start. Följ felsökningsstegen nedan för att avsluta felsäkert läge på PS4-systemet.

Starta om PS4-systemet med alternativ 1 i felsäkert läge

  1. Anslut en DS4-handkontroll till PS4-systemet med en USB-kabel.
  2. Välj alternativ 1 på menyn i felsäkert läge för att avsluta.

Med det här alternativet startas konsolen om. Sparfilerna på PS4-systemet påverkas inte när du använder det här alternativet.

 
 

Fungerar USB-, HDMI- och strömkablarna som de ska?

Om alternativ 1 inte löser problemet kan det hända att en USB-, HDMI- eller strömkabel är defekt. Prova med andra USB-/HDMI-/strömkablar och anslut till andra HDMI-portar och vägguttag. Det kan också vara bra att testa kablarna med ett annat system, t.ex. en Blu-ray-spelare. Genom att testa varje kabel och port kan du enklare identifiera var problemet ligger.

 
 

Stäng av PS4-systemet och sätt på det igen

Om alla kablarna fungerar som de ska kan du försöka lösa problemet genom att stänga av PS4-systemet och sätta på det igen:

  1. Stäng av PS4-systemet helt genom att hålla ned strömknappen.
  2. Vänta tills strömlampan slutar blinka. Dra sedan ut strömkabeln och låt PS4-systemet vara avstängt i 20 minuter.
  3. Anslut PS4-systemet och slå på det.
 
 

Återskapa PS4-databasen

Med alternativ 5 i felsäkert läge skapas en ny databas för dina PS4-spel och -program. Om det finns en skadad fil på PS4-systemet kan problemet kanske lösas med det här steget. Inga filer kommer att raderas. Den här processen kan ta lite tid beroende på hur mycket data som finns på PS4-hårddisken.

 
 

Uppdatera PS4-systemprogramvaran

Om PS4-systemet inte är anslutet till PlayStation Network (PSN) eller om anslutningen har avbrutits under en uppdatering kan du behöva använda felsäkert läge för att uppdatera PS4-systemprogramvaran.

Om du inte kan uppdatera PS4-systemprogramvaran kan du behöva installera om systemprogramvaran via alternativ 7 i felsäkert läge.

 
 

Gå till Fix & Replace

Om du fortfarande inte kan avsluta felsäkert läge på PS4 när du har provat alla dess alternativ bör du gå till Fix & Replace-verktyget nedan. Verktyget hjälper dig att diagnostisera problemet och ordna med garantireparation.