Updated den 24 augusti 2015

Vad gör jag om den bakre styrplattan på PlayStation Vita inte fungerar som den ska?

Läs vad du kan göra om den bakre styrplattan på PlayStation Vita slutar fungera.

 
 

Kontrollera att det program du använder har funktioner för den bakre styrplattan – alla program har inte det.

Om programmet har funktioner för den bakre styrplattan kontrollerar du följande:

  • Bär du handskar eller använder toppen av en fingernagel på plattan?
  • Håller du systemet med händerna vilande på den bakre styrplattan?
  • Står PlayStation Vita-systemet ovanpå något föremål som leder ström, t.ex. en metallplatta?

När du har kontrollerat ovanstående kan du starta applikationen Välkomsthallen för att se om du kan använda den bakre styrplattan på normalt sätt.