Updated den 1 mars 2017

De dubbla analoga spakarna på PlayStation Vita fungerar inte

Läs vad du kan göra om de dubbla analoga spakarna på din PlayStation Vita inte fungerar på rätt sätt.

 
 

För PlayStation Vita-applikationer och PlayStation Vita-spel

Kontrollera att den aktuella applikationen kan användas med dubbla analoga spakar.
 Öppna i så fall en applikation som kan användas med dubbla analoga spakar. Kontrollera att de analoga spakarna är kalibrerade genom att rotera dem runt i cirklar och sedan släppa dem. Om de är korrekt kalibrerade återställs de då automatiskt till sin optimala position.

För PSP-spel, PS one-spel och minis-spel

Vissa PSP-spel, PS one-spel och minis-spel går inte att använda med dubbla analoga spakar.

Kontrollera att analoga spakar är aktiverade för spelet genom att öppna menyn i spelet i PlayStation Vita (som bara är tillgänglig när du spelar PSP-spel, PS one-spel och minis-spel).

  1. Tryck på PlayStation Vita-systemets skärm med två fingrar så öppnas menyn i spelet i PlayStation Vita.
  2. Välj sedan Handkontrollinställningar > [Växla läge] och välj "Analogläge".