Updated den 5 juli 2019

Här hittar du serienummer och modellnummer för PS4

Ta reda på var du hittar serie- och modellnumret på PlayStation 4-modeller och när du kan behöva använda dem.

Modell- och serienummer finns på PS4-systemets originalförpackning och på baksidan av själva PS4-systemet. Vi rekommenderar att du har dessa nummer till hands när du kontaktar PlayStations kundtjänst. Välj vilken typ av PS4-system du har i listan nedan:

 
 

PS4-modellerna CUH-10xx, CUH-11xx och CUH-12xx

Serienumret består av 17 siffror och finns på baksidan av systemet, nere till vänster på chassit.

Modellnumret består av bokstäverna CUH följt av fyra siffror och en bokstav. Modellnumret finns på systemets baksida, längst ned på chassit.

 Serienummer

Serienumrets placering

Modellnummer

 
 

PS4 Slim-modeller CUH-20xx

Serienumret består av 17 siffror och sitter under kanten ovanför strömporten. Du måste vända på systemet för att se numret.

Modellnumret består av bokstäverna CUH följt av fyra siffror och en bokstav. Modellnumret finns på ryggen av systemet, till höger om strömporten.

 Serienummer

Modellnummer

Serienumrets placering
 
 

PS4 Pro-modellerna CUH-70xx

Serienumret består av 17 siffror och sitter under den övre kanten, mitt emot systemportarna. Du måste vända på systemet för att se numret.

Modellnumret består av bokstäverna CUH följt av fyra siffror och en bokstav. Modellnumret finns på ryggen av systemet, ovanför systemportarna.

 Serienummer

Serienumrets placering

Modellnummer