Updated den 10 oktober 2016

PS VR: Skötsel och underhåll

Så här tar du hand om PS VR-systemet.

 
 

Du bör alltid läsa igenom hela bruksanvisningen innan du börjar, men här följer några viktiga råd om hur du tar hand om PS VR-systemet på bästa sätt.

Hantering av VR-headsetet

Gör så här

 • Använd båda händerna när du hanterar VR-headsetet och lyft det bara i pannbandet.
 • Använd båda händerna när du tar på dig och justerar VR-headsetet.
 • Se till att VR-headsetet sitter så hårt att det inte rör sig när du vrider på huvudet, men inte så hårt att det gör ont.
 • Lossa VR-headsetet med visirets utlösningsknapp innan du tar av dig det.
 • Rengör VR-headsetet med en ren, torr mikrofiberduk. Det medföljer en mikrofiberduk tillsammans med PS VR-enheten.
 • Var försiktig när du tar bort och rengör gummiskyddet. Du kan använda tvål och vatten, men se till att skyddet är helt torrt innan du sätter tillbaka det.

Gör inte så här

 • Tappa inte headsetet. Skador till följd av olyckshändelse täcks inte av garantin. Möjligen kan vi reparera det åt dig (mot avgift).
 • Lämna inte VR-headsetet i direkt solljus. Det kan skada linserna.
 • Koppla inte bort VR-headsetet från processorenheten när spårningslamporna lyser. Stäng först av det med strömknappen på den anslutna fjärrkontrollen, annars kan det sluta fungera.
 • Lyft inte VR-headsetet i visiret (den del som sitter framför ögonen) eller kabeln.
 • Lägg inte VR-headsetet på golvet eller på en stol, eftersom du då riskerar att trampa eller sätta dig på det.
 • Använd inte fuktig trasa eller någon typ av rengöringsmedel eller vatten när du rengör VR-headsetet (utom gummiskyddet).
 • Kliv inte på VR-headsetets anslutningskabel.
 • Placera ingenting ovanpå headsetet.

Så här sköter du processorenheten

Om indikatorlampan på processorenheten blinkar rött, om fläkten låter mycket eller om ett meddelande om överhettning visas på skärmen kan enheten vara överhettad. Du kan minska risken för överhettning med några enkla åtgärder.

Gör så här

 • Placera processorenheten på en plats med god ventilation.
 • Försök hålla processorenheten fri från damm med hjälp av en torr trasa och genom att då och då försiktigt suga upp damm med dammsugaren. Använd inte den medföljande mikrofiberduken till dammtorkning. Den ska användas till linserna och bör hållas så ren som möjligt.
 • Kontrollera att sladden mellan VR-headsetet och processorenheten inte är för spänd.
 • Placera processorenheten så långt som möjligt från andra enheter som blir varma.
 • Om processorenheten blir överhettad stänger du av PS4 och processorenheten och väntar tills de svalnar. Vi rekommenderar att du väntar cirka 30 minuter.  Mer information finns i artikeln om processorenhetens indikatorlampa.

Gör inte så här

 • Placera inte processorenheten ovanpå PS4-systemet, eftersom det ökar risken för överhettning.
 • Blockera inte ventilationsfläkten.
 • Placera inte enheten i ett stängt skåp.
 • Placera inte enheten i direkt solljus.
 • Placera ingenting ovanpå enheten.