Updated den 17 maj 2017

PS4: Skivan matas ut av sig självt

Om din PS4 slumpmässigt matar ut skivor kan du prova de här felsökningsstegen.

 
 
 1. Stäng av PS4 och slå på den igen
 • Stäng av PS4 med [Stäng av] > [Stäng av PS4-systemet].
 • Dra ut strömsladden, HDMI-kabeln och strömsladden till DS4.
 • Håll strömknappen nedtryckt i 30 sekunder tills du hör två pip.
 • Koppla in systemet och slå på det igen efter fem minuter.
 
 
 1. Se till att den senaste versionen av systemprogramvaran är installerad på PS4-systemet
 • Kontrollera systemprogramvaruversion genom att gå till [Inställningar] > [Uppdatering av systemprogramvara].
 • Titta på sidan för PS4-systemprogramvara och uppdatera till den senaste versionen av systemprogramvaran.
 
 
 
 
 1. Se efter om skivan är repig eller smutsig
 • Rengör en skiva som blivit repig eller smutsig med en mjuk, luddfri trasa som är specifikt ämnad för rengöring av Blu-ray Disc- eller dvd-skivor. Sådana trasor säljs i datorbutiker.
 • Rengör skivan genom att dra trasan så rakt som möjligt från mittencirkeln ut mot kanten.
 • Användning av andra material, som hushållspapper eller en t-shirt, kan repa skivan och göra att den inte fungerar ordentligt.
 
 
 1. Uppstår samma problem med andra skivor?
 • Testa med att spela upp olika Blu-ray Disc-skivor, dvd-skivor och spel på PS4-systemet för att ta reda på om problemet uppstår med andra skivor.
 • Om problemet bara uppstår med en skiva kan det vara skivan som är skadad.
 • Om problemet uppstår med alla skivor kan det vara något fel på PS4-systemet.
 
 
 1. Om problemet kvarstår efter att du har provat de här stegen

Hjälp och support för dina PlayStation-produkter.