Updated den 26 augusti 2015

Mitt PlayStation Vita lyckas inte identifiera mitt 3G SIM-kort. Vad ska jag göra?

Läs om vad du kan göra om ditt 3G SIM-kort inte identifieras på PlayStation Vita.

 
 

Först kan du testa med att stänga av systemet genom att hålla in strömknappen i två sekunder och sedan trycka på "Stäng av". När systemet är avstängt: 

  1. Se till att SIM-kortet är helt isatt genom att öppna SIM-kortfacket och ta ur SIM-kortsfackets hållare. 
  2. Ta loss SIM-kortet från hållaren och sätt tillbaka det, och se till att kretskortsidan är uppåt. 
  3. Sätt sedan tillbaka hållaren med SIM-kortsfacket i PlayStation Vita och sätt på den.

Om PlayStation Vita fortfarande inte kan identifiera SIM-kortet ska du kontakta din nätoperatör.

Obs! Du kan förlora data om SIM-kortet tas ut medan systemet är på, så se till att stänga av PlayStation Vita innan du tar ut SIM-kortet.