Updated den 25 juni 2020

Information om renovering av en PlayStation-enhet som inte omfattas av garantin

Information om renovering av en PlayStation-konsol som inte omfattas av garantin

OOW-servicen (Out of Warranty) är en bytesservice som innebär att SIEE erbjuder dig ett helt renoverat PlayStation VR-headset i utbyte mot ditt trasiga PlayStation VR-headset när du har betalat OOW-avgiften.

I OOW-avgiften som ska betalas ingår i moms och frakt. 

OOW-avgiften gör det möjligt för oss att utföra en renovering av hög standard.

Alla renoveringar av PlayStation VR-headset utförs av en kvalificerad tekniker på något av våra auktoriserade servicecenter för PlayStation.

Renoveringen är en mycket arbetsintensiv process.   Vi utför tester, mätningar och diagnostisering på alla PlayStation VR-headset. Vid behov byter vi ut enhetens yttre delar. Alla viktiga PlayStation VR-moduler, som headsetet och strömtillförseln, utvärderas metodiskt och kalibreras sedan till ursprunglig standard.

I det sista steget i valideringen stresstestar vi den renoverade enheten med lite högre belastning under en förbestämd tidsperiod.  Den här sista kontrollen gör vi för att försäkra oss om att felet har åtgärdats utan några sidoeffekter.

 
 

Information om renovering av en PlayStation VR som inte omfattas av garantin

OOW-servicen (Out of Warranty) är en bytesservice som innebär att SIEE erbjuder dig ett helt renoverat PlayStation VR-headset i utbyte mot ditt trasiga PlayStation VR-headset när du har betalat OOW-avgiften.

I OOW-avgiften som ska betalas ingår i moms och frakt. 

OOW-avgiften gör det möjligt för oss att utföra en renovering av hög standard.

Alla renoveringar av PlayStation VR-headset utförs av en kvalificerad tekniker på något av våra auktoriserade servicecenter för PlayStation.

Renoveringen är en mycket arbetsintensiv process.   Vi utför tester, mätningar och diagnostisering på alla PlayStation VR-headset. Vid behov byter vi ut enhetens yttre delar. Alla viktiga PlayStation VR-moduler, som headsetet och strömtillförseln, utvärderas metodiskt och kalibreras sedan till ursprunglig standard.

I det sista steget i valideringen stresstestar vi den renoverade enheten med lite högre belastning under en förbestämd tidsperiod.  Den här sista kontrollen gör vi för att försäkra oss om att felet har åtgärdats utan några sidoeffekter.