Updated den 16 maj 2017

PS4: Lösa in kupongkoder

Stegvisa anvisningar för hur du löser in koder och lite annan information du kan behöva.

 
 

Hur löser jag in en kupongkod?

Du kan antingen lösa in kupongkoder under Kontohantering eller i kassan när du handlar.

  1. Gå till [Inställningar] > [PlayStation Network] > [Kontoinformation] > [Plånbok] > [Lägg till pengar] och tryck på (X-knappen).
  2. Välj [Lös in koder].
  3. Ange koden och välj ”Fortsätt”.
  4. Pengarna eller innehållet tillämpas nu på ditt konto.

Vad är kupongkoder för något?

En kupongkod är en serie siffror och bokstäver som du kan använda till att fylla på plånboken, skaffa hämtmaterial, prenumerera på en tjänst eller få rabatter på inköp på PlayStation Store.

Du kan få en kupongkod på ett påfyllningskort du köper i en butik, tillsammans med en spelskiva, i ett e-postmeddelande eller från en webbplats.

Innan du löser in en kupongkod ska du tänka på följande:

  • Om du har en kupongkod där koden är täckt med en silverfärgad yta ska du skrapa bort den med ett mynt. Riv inte bort den. Om du försöker riva bort silvret kan du skada koden som är tryckt under. Det kan göra koden oläslig och att du inte kan lösa in den.
  • Pengarna i underkonton kommer från huvudkontots plånbok. Därför kan påfyllningskuponger inte lösas in på underkonton. Be istället huvudkontoinnehavaren att lösa in koden på sitt konto och justera den månatliga köpgränsen under föräldrakontroller, så att du kan använda pengarna. Kupongkoder för innehåll kan däremot användas på underkontot så länge innehållet har rätt åldersklassificering.
  • Obs! Kupongkoden måste gälla för det land som ditt SEN-konto är skapat i. Om ditt SEN-konto till exempel har skapats i Frankrike kan du bara använda kupongkoder som gäller för franska konton.
  • Du kan bara använda kupongkoder en gång. Du kan ta reda på om en kupongkod redan har använts genom att kontrollera kontots transaktionshistorik (kupongkoden visas i transaktionsinformationen).
  • Vi kan inte överföra pengar eller material mellan olika konton. Försök därför inte att lösa in koden för något annat konto än det konto där du vill att koden ska läggas till.
  • Om kupongkoden redan har använts visas ett felmeddelande om att den är ogiltig när du försöker lösa in den. Om en kupongkod verkar ha använts trots att du inte tror att du har löst in den, kan du leta efter en lösning i artiklarna om felsökning av kupongkoder.