Updated den 23 augusti 2019

Här hittar du förnyelsedatum för PlayStation-prenumerationer

Ta reda på hur du kan kontrollera förnyelsedatumen för din PlayStation-prenumeration och avbryta tjänster som PS Plus, PS Now och PS Music.

 
 

Besök Playstation – Hantering av prenumerationer

  1. Logga in på kontohantering.
  2. Välj [Prenumeration] på menyn till vänster på skärmen. 
  3. Välj en prenumeration för att visa förnyelsedatumet och aktivera eller avaktivera inställningen för automatisk förnyelse. 
  1. Gå till [Inställningar] > [Kontohantering] > [Kontoinformation] > [PlayStation-prenumerationer] 
  2. Välj en prenumeration för att visa förnyelsedatumet och aktivera eller avaktivera inställningen för automatisk förnyelse. 
 
 

Hur avbryter jag en Playstation-prenumeration?

Om du vill avsluta en PlayStation-prenumeration som PlayStation Plus eller PlayStation Now måste du välja [Stäng av automatisk förnyelse] genom att gå till Hantering av prenumerationer. När inställningen för automatisk förnyelse är avstängd avslutas prenumerationen vid nästa förnyelsedatum.

Var hittar jag min köphistorik för PlayStation Store?

Om du är osäker på om ett köp av en prenumeration genomförts eller om du vill veta mer om ett visst köp kan du visa din transaktionshistorik online eller på ditt PlayStation-system.

 
 

Hur ändrar jag betalningsmetod för min prenumeration?

Om du vill ändra betalningsmetod för en PlayStation-prenumeration som PlayStation Plus eller PlayStation Now måste du ändra standardbetalningsmetoden för ditt konto:

Observera att om du tar bort betalningsinformationen från kontot avbryts inte PlayStation-prenumerationer, och en kontoskuld kan uppstå om en transaktion inte går igenom. Prenumerationen avbryts om du väljer stänga av automatisk förnyelse.