Updated den 25 juli 2018

Oauktoriserade transaktioner och intrång i konton

Ta reda på vilka åtgärder du kan vidta om du inte känner igen en betalning till PlayStation Store.

Om du inte känner igen en betalning till Sony Online Services eller Sony Entertainment Network kan du välja bland alternativen nedan för att hitta orsaken till problemet.

 

Jag har ett Sony Entertainment Network-konto – varför har jag debiterats?

Om du inte känner igen ett visst köp ska du först kontrollera dina PlayStation Store-transaktioner. Om din transaktionshistorik inte visar källan till debiteringarna kan du läsa mer om vanliga orsaker till oidentifierade betalningar nedan:

 • Har pengar satts in automatiskt i min plånbok?

  När du prenumererar på en tjänst är plånboksfunktionen ”Lägg till pengar automatiskt” aktiverad. Med den här funktionen debiteras ditt betalningssätt om det inte finns tillräckligt med pengar i din PSN-plånbok för en betalning.

  Du kan när som helst inaktivera Lägg till pengar automatiskt eller avsluta en prenumeration.

  Återbetalningar för den här sortens köp kan endast beviljas i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

 • Kan en barnmedlem ha gjort ett köp?

  Kontrollera först om barnet har skapat ett vuxenkonto på PSN, eftersom den typen av konto kan kopplas till ditt betalningssätt. Om barnet använder ett barnkonto kan du kontrollera kontots transaktionshistorik online genom att välja listmenyn ”Konto”.

  Barnmedlemmar på PS4-system har ingen egen plånbok men kan använda pengarna i familjehanterarens plånbok. Som standard är gränsen satt till 0 kr. Om ett barnkonto försöker göra ett köp inom köpgränsen men det inte finns tillräckligt med pengar i familjehanterarens plånbok går transaktionen inte igenom.

 • Har mitt kort debiterats två gånger?

  Om du ser flera identiska debiteringar kan det bero på att du har köpt en prenumeration eller ett visst material flera gånger.

  Prenumerationer plussas på och aktiveras när den tidigare prenumerationsperioden går ut. Om du till exempel köper två månadsprenumerationer får du tjänsten i två månader. Detta gäller även vid köp av material som inte kan förnyas, till exempel spelvalutor (t.ex. Fifa-poäng).

  Kontrollera kontots transaktionshistorik* och se efter om du har köpt samma material flera gånger. Återbetalningar för den här sortens köp kan endast beviljas i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

  *Om du har flera PSN-konton kopplade till samma betalningssätt bör du kontrollera transaktionshistoriken för varje konto.

Om inget av detta förklarar transaktionen kan ett intrång ha gjorts i ditt konto. Skydda ditt konto genom att följa instruktionerna för intrång i konton.

 

Jag har inte ett Sony Entertainment Network-konto – varför har jag fått ett meddelande om en betalning till er?

 • Jag har lagt märke till en betalning till PlayStation Network på mitt kontoutdrag.

Det kan hända att någon har använt dina betalningsuppgifter för att göra ett köp på PSN. Om du tror att så är fallet ska du omedelbart kontakta din kortleverantör (numret anges på kortets baksida) för att rapportera obehörig användning.
 

 • Jag har fått ett e-postmeddelande om ett PlayStation Network- eller Sony Entertainment Network-konto.

Det kan hända att någon har använt din e-postadress för att skapa ett konto. Om du får ett e-postmeddelande från PSN som du inte känner igen ska du omedelbart ändra ditt e-postlösenord och kontakta oss.

Om du inte kan komma åt ditt e-postkonto bör du kontakta din e-postleverantör.

 

Har någon gjort intrång i mitt konto?

Om du inte hittar en förklaring till debiteringar av ditt kredit- eller bankkort och du tror att någon kan ha gjort intrång i ditt PSN-konto ska du göra så här:

 • Försök att återställa lösenorden som är knutna till ditt inloggnings-ID (e-postadress) och PSN-konto.
 • Kontakta oss* med ditt online-ID (användarnamn) för PSN, inloggnings-ID (e-postadress), födelsedatum och uppgifter om en transaktion du gjort nyligen (ordernummer, datum, namn på materialet/tjänsten och total kostnad).

*Du hittar lämpligt kontaktnummer genom att klicka här och skriva ”oauktoriserad transaktion” i sökfältet. Alternativet ”Ring oss” visas då längst ned på sidan.

Mitt PlayStation-system har stulits. Hur kan jag skydda mitt konto?

Om ditt PlayStation-system har stulits är det mycket viktigt att du vidtar följande åtgärder så snart som möjligt:

 1. Ändra ditt PSN-lösenord via en webbläsare, PlayStation App eller ett annat PlayStation-system och ta bort alla betalningsmetoder från ditt PSN-konto.
 2. Om du inte kan ändra ditt lösenord har kanske någon som använder ditt konto redan ändrat din inloggningsinformation. Meddela oss, så vi gör vad vi kan för att hjälpa dig*. 

*Du hittar lämpligt kontaktnummer genom att klicka här och skriva ”oauktoriserad transaktion” i sökfältet. Alternativet ”Ring oss” visas då längst ned på sidan.