PlayStation-hjälp PlayStation-hjälp och support

 
 

Se om det här hjälper ...

Så begär du återbetalning för ett PlayStation Store-köp

Fullständiga spel, hämtningsbart material, teman, förbrukningsföremål i spel och säsongspass tillhör den här kategorin.

När du har köpt den här typen av material via PlayStation Store har du 14 dagar* på dig från inköpet att begära återbetalning. Om du har börjat ladda ned eller strömma det köpta materialet är du inte berättigad till återbetalning, såvida det inte är fel på materialet.

Om du vill begära återbetalning för den här typen av material fyller du i en begäran om återbetalning.

Fullständiga villkor finns i policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

*14-dagarsperioden avser tiden fram tills du skickar in formuläret. Din rätt till återbetalning påverkas inte om du inte fått svar inom 14-dagarsperioden.

Med abonnemang avses köp av en tjänst med löpande avgifter från PlayStation Store, t.ex. PlayStation Plus, PlayStation Now eller Spotify Premium på PlayStation Music.

När du har köpt ett abonnemang via PlayStation Store har du 14 dagar* på dig att begära återbetalning. Vi kan dock anpassa återbetalningsbeloppet beroende på hur mycket du har använt tjänsten.

Om en spelare till exempel köper ett 12-månadersmedlemskap på PlayStation Plus och begär återbetalning sju dagar efter inköpsdatumet kan återbetalningsbeloppet minskas för att återspegla användningen av abonnemanget, t.ex. spel online, nedladdning av månadsspel, användning av molnlagring osv.

Observera att eventuella kostnadsfria testperioder ingår i 14-dagarsperioden.

Om du vill begära återbetalning för ett abonnemang fyller du i en begäran om återbetalning.

Fullständiga villkor finns i policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

*14-dagarsperioden avser tiden fram tills du skickar in formuläret. Din rätt till återbetalning påverkas inte om du inte fått svar inom 14-dagarsperioden.

Obs! Om du tecknar dig för en prenumerationstjänst via PlayStation Store köper du en löpande prenumeration med återkommande avgifter som fortsätter att gälla tills den sägs upp. Du kan säga upp prenumerationen när som helst – tjänsten upphör då i slutet av den pågående fakturaperioden. Inga fler prenumerationsavgifter dras från och med då, men efter den första 14-dagarsperioden får du ingen återbetalning av avgifter som redan betalats. Ta reda på hur du avslutar en prenumerationstjänst.

En förbeställning avser ett köp av digitalt material som görs via PlayStation Store före materialets utgivningsdatum. Det finns två typer av begäran om återbetalning för förbeställningar, beroende på vilket datum materialet förbeställdes.

Förbeställningar som gjorts mer än 14 dagar före utgivningsdatum  Förbeställningar som gjorts mindre än 14 dagar före utgivningsdatum
För den här typen av förbeställning kan du begära återbetalning när som helst fram till materialets utgivningsdatum. För den här typen av förbeställning kan du begära återbetalning upp till 14 dagar* efter inköpsdatumet.

Om du vill begära återbetalning för den här typen av material fyller du i en begäran om återbetalning.

Fullständiga villkor finns i policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

*14-dagarsperioden avser tiden fram tills du skickar in formuläret. Din rätt till återbetalning påverkas inte om du inte fått svar inom 14-dagarsperioden.

Visa hela artikeln