Updated den 11 mars 2019

Hantera automatisk överföring av pengar till plånboken

Läs mer om kontoinställningen ”Lägg till pengar automatiskt för att förnya prenumerationer eller betala för förbeställt innehåll”.

Så här ställer du in automatisk överföring av pengar

Välj vilken enhet du ska använda så visas de fullständiga instruktionerna.

 1. Se till att du har kopplat en betalningsmetod till ditt konto.
 2. Välj ditt lokala användarkonto och öppna funktionsskärmen genom att trycka uppåt på styrplattan. Gå sedan till [Inställningar] > [PlayStation Network] > [Kontoinformation] > [Plånbok] [Köpinställningar] och tryck på (X-knappen).
 3. Välj [Lägg till pengar i plånboken automatiskt] och välj [Ja] eller [Nej] om du vill aktivera eller avaktivera automatisk överföring av pengar.
 4. Välj [Bekräfta] och tryck på (X-knappen).

Du kan öppna Kontohantering på flera olika sätt:

 • PlayStation App

Tryck på [PlayStation Store] på startskärmen och gå till [Online-ID] > [Kontoinställningar].

 • PlayStation Store

Gå till PlayStation Store. Logga in, gå till ditt online-ID högst på sidan och klicka på [Kontoinställningar].

 • Webbplatsen för kontohantering

Klicka här och logga in på webbplatsen för kontohantering.

 1. Se till att du har kopplat en betalningsmetod till ditt konto.
 2. Gå till fliken Konto och välj Plånbok. Välj ”Redigera” under ”Plånbokens inställningar”.
 3. På sidan ”Redigera plånbokens inställningar” väljer du Ja eller Nej för alternativet ”Lägg till pengar automatiskt för att förnya prenumerationer”.
 1. Se till att du har kopplat en betalningsmetod till ditt konto.
 2. Gå till [PlayStation Network] > [Kontohantering] > [Hantering av transaktioner] > [Lägg till pengar automatiskt för att förnya prenumerationer eller betala för förbeställt innehåll].
 3. Ange ditt lösenord.
 4. Välj [På] eller [Av] i listrutan och välj [Bekräfta] så kommer automatisk överföring av pengar att aktiveras eller avaktiveras.
 1. Se till att du har kopplat en betalningsmetod till ditt konto.
 2. Välj [PlayStation Store] > [ Alternativ] > [Hantering av transaktioner] > [Inställningar för automatisk överföring av pengar].
 3. Ange ditt lösenord.
 4. Markera eller avmarkera kryssrutan för automatisk överföring av pengar.

Vad är automatisk överföring av pengar till plånboken?

Automatisk överföring av pengar är en funktion för huvudkonton. Den gör det lättare att se till så att du inte råkar avsluta en prenumeration eller inte får en förbeställning för att du missat en betalning.

Det här fungerar genom att pengar automatiskt fylls på i plånboken via det förvalda betalningssätt som är kopplat till ditt konto. Summan för en prenumerationsförnyelse eller en förbeställning fylls då på. Om plånboken redan innehåller tillräckligt med pengar för betalningen debiterar vi inte betalningsmetoden.

När du köper en prenumeration på en avgiftsbelagd tjänst ber vi dig normalt att ange dina betalningsuppgifter och aktiverar automatisk överföring. Det gör vi däremot inte när du gör en förbeställning.

När blir jag debiterad automatiskt?

Om du tecknar dig för en prenumerationstjänst som PlayStation Plus aktiverar vi automatisk överföring av pengar. Om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken på förnyelsedatumet debiteras då den förvalda betalningsmetod som är kopplad till ditt konto.

Vi aktiverar inte automatisk överföring av pengar när du gör en förbeställning, så då måste du antingen se till att ha tillräckligt med pengar i plånboken när vi debiterar förbeställningen, eller själv aktivera automatisk överföring via ”Kontohantering”.

Du kan också ta bort betalningsuppgifterna när som helst. Observera dock att du fortfarande debiteras för prenumerationer eller förbeställningar som inte har avbokats, under förutsättning att du har tillräckligt med pengar i plånboken. Det förhindrar du inte genom att ta bort dina betalningsuppgifter.

Automatisk överföring av pengar för barnkonton

Om du har skapat ett familjekonto har familjemedlemmarna under 18 år inte någon egen plånbok. Det gör att automatisk överföring av pengar inte är tillgängligt för barnkonton, så de kan inte köpa prenumerationer med automatisk förnyelse.

Förbeställningar betalas oftast omedelbart, så förutsatt att nedanstående villkor är uppfyllda vid köptillfället så kan vi automatiskt dra betalningen från familjehanterarens plånbok:

 • Familjehanteraren har tillräckligt med pengar i plånboken. Familjehanterarens standardbetalningsmetod debiteras aldrig för köp gjorda från ett barnkonto – även om automatisk överföring har angetts som [På].
 • Köpgränsen per månad är inställd på ett belopp som täcker kostnaden för förbeställningen, plus eventuella tidigare köp som gjorts med barnkontots konto samma månad. Läs om hur du ändrar köpgränsen för ett barnkonto här.

Läs mer om betalning av förbeställningar i artikeln ”Förbeställningar i PlayStation Store”.