Updated den 11 mars 2019

Så här avslutar du en prenumeration

Läs om hur du avbryter en prenumerationstjänst som är kopplad till ditt konto.

 
 

När kan jag avsluta min prenumeration?

Aktiva prenumerationer kan avbrytas fram till 24 timmar före det schemalagda förnyelsedatumet.

Du hittar förnyelsedatum för var och en av dina prenumerationer genom att gå till [Kontohantering] > [Tjänstlista] på PlayStation-systemet. Så fort automatisk förnyelse har stängts av upphör alla prenumerationsfunktioner vid förnyelsedatumet.

Om en prenumeration avbryts senare än 24 timmar från det schemalagda förnyelsedatumet debiteras kontot även för nästa prenumerationsperiod. I så fall har du fortsatt åtkomst till prenumerationstjänsten fram till nästa förnyelsedatum.

Hur avslutar jag en prenumeration?

Vill du ha stegvisa anvisningar för att avsluta prenumerationen väljer du först den enhet du kommer åt kontot med.

 • PlayStation 4

  1. Gå till [Inställningar] > [Kontohantering] > [Kontoinformation] > [PlayStation-prenumerationer]. 
  2. Välj den prenumeration du vill avsluta. 
  3. Välj [Stäng av automatisk förnyelse].

  Om du ångrar dig kan du [Slå på automatisk förnyelse] före förnyelsedatumet enligt samma metod.

 • PlayStation 3

  1. På XMB-menyn går du till [PlayStation Network] > [Kontohantering] > [Hantering av transaktioner] > [Tjänstlista]. 
  2. Välj aktuell prenumeration och tryck på X-knappen. 
  3. Välj ”Avbryt automatisk förnyelse” och tryck på X-knappen. 

  Om du ångrar dig kan du välja ”Aktivera automatisk förnyelse” före förnyelsedatumet enligt samma metod.

 • PlayStation Vita och PlayStation TV

  1. Välj [PlayStation Store] > [Alternativ] > [Tjänstlista]. 
  2. Välj aktuell prenumeration och tryck på ”Avbryt automatisk förnyelse”. 

  Om du ångrar dig kan du välja ”Aktivera automatisk förnyelse” före förnyelsedatumet enligt samma metod.

 • Webbläsare

  1. Logga in på kontohantering
  2. Öppna fliken Media och välj medietyp bland alternativen till vänster på skärmen. 
  3. Välj den prenumeration du vill avbryta och klicka på [Avbryt automatisk förnyelse]. 

  Du kan välja ”Aktivera automatisk förnyelse” innan utgångsdatumet för den aktuella prenumerationen om du ångrar dig. Gör i så fall bara på samma sätt.

Observera att om du prenumererar på Spotify direkt och sedan har kopplat prenumerationen till PlayStation Music, så är din kontoförnyelse inte kopplad till din PSN-plånbok. Om du vill avbryta den här typen av prenumeration hänvisar vi till Spotifys support för instruktioner.

Om du prenumererar på Spotify via PlayStation Music så är prenumerationsförnyelsen kopplad till din PSN-plånbok. Följ bara stegen ovan om du vill avbryta den typen av prenumeration.