Updated den 3 december 2019

Hyra och köpa videor från PlayStation Video

Läs mer om villkoren för att hyra eller köpa film från PlayStation Video.

 
 

På PlayStation Video kan du välja mellan att köpa eller hyra videofilmer. Båda alternativen finns normalt i både HD och standardupplösning (SD).

När du hyr eller köper en video gäller följande begränsningar, utöver alla eventuella begränsningar som anges i användarvillkoren.

 • Hyra från PS Video

  • När du ska hyra en videofilm kommer den att strömmas eller laddas ned direkt till din kompatibla enhet
  • Videon måste visas inom 30 dagar från att betalning har gjorts. 
  • När du har påbörjat visningen har du 24, 48 eller 72 timmar på dig att titta klart på videon. Hyrtiden kan variera beroende på videofilm. Läs mer på informationssidan för videon. 
  • Du kan pausa, stoppa och spela upp videon så ofta du vill under hyrtiden, så länge 30-dagarsgränsen inte överskrids under den tiden. 
  • Du kan starta uppspelningen på en Sony-enhet och senare fortsätta uppspelningen på en annan Sony-enhet – såvida du inte laddar ned en hyrvideo, för de är bundna till den specifika enheten.  
  • När uppspelningen har påbörjats går det inte att hyra titeln från samma konto igen förrän i slutet av den aktuella uthyrningsperioden. 
  • Om du hyr en HD-video och hämtar den i SD-format kommer du bara att kunna titta på SD-versionen. 
 • Köp från PS Video

  • Du kan inte titta på videor på en enhet som inte finns registrerad på ditt SEN-konto. Mer information finns på sidan om enhetsaktivering
  • Du kan strömma eller ladda ned köpt material från biblioteket Mina videor till alla kompatibla enheter.
  • Det finns ingen gräns för hur många gånger du kan titta på videon eller hur länge du kan titta på den. 
  • Du kan bara strömma en video i taget per konto. 

Ett register med vilka videor du har hyrt och köpt sparas för ditt konto, och du kan läsa det under din transaktionshistorik.

Tillgängligheten för tjänsten PlayStation Video upphör i webbläsare från 2019-12-17. PS Video-material kan köpas och visas via PS4 och PS Video Mobile App (Android/iOS). PS Video-material som du köpt före 2018-05-15 kan spelas upp från Mina videor på PS3 tills respektive giltighetstid upphör. Filmer och tv-program som köpts på andra PlayStation-plattformar kan inte spelas upp via PS3.

Pausa och fortsätta uppspelningen på en annan enhet

Du kan växla uppspelningen av videon mellan olika Sony-enheter under hyrtiden. Förutsättningen är att enheten har stöd för funktionen Mina videor (molnbibliotek) och kan spela upp videoformatet. Observera att uppspelningen är begränsad till en enhet i taget.

Om du laddar ned en hyrd video är den bunden till den enheten och kan inte visas på någon annan enhet.

Filmerna på PlayStation Video kan bara visas från ditt konto på kompatibla enheter. Du kan under inga omständigheter flytta hyrt eller köpt material till en dvd-skiva eller extern lagringsenhet.

Under vissa omständigheter kan en video behöva tas bort från PlayStation Video. I sådana fall kan du kanske inte hämta eller direktuppspela videor som du har köpt. Det påverkar inte videor du har köpt eller hyrt som du redan har hämtat. Därför bör du alltid, så långt det går, hämta videor du har köpt eller hyrt direkt efter köpet till alla kompatibla enheter som du vill ha videon på.