Updated den 19 juni 2017

Hyra videor från PlayStation Video

Begränsningar och villkor för att hyra videor.

 
 

När du hyr en video gäller följande begränsningar, utöver alla eventuella begränsningar i användarvillkoren.

  • Videon direktuppspelas till din enhet när du begär det.
  • Videon måste visas inom 30 dagar från att betalningen görs.
  • När du har påbörjat visningen har du 24, 48 eller 72 timmar på dig att titta klart på den. Hyrtiden kan variera beroende på video. Kontrollera det på informationssidan för videon.
  • Du kan pausa, stoppa och starta videon så ofta du vill under hyrtiden (24, 48 eller 72 timmar, beroende på video) så länge 30-dagarsgränsen inte uppnås under den tiden.
  • Du kan påbörja uppspelningen genom att direktuppspela videon på en kompatibel enhet och återuppta den senare på en annan.