Updated den 28 juni 2017

PS4: Var man hittar TV- och videotjänster

PlayStation Video, YouTube, Netflix osv.

 
 

Alla videotjänster hittas i appen TV & video. Om du inte ser den på PlayStation 4-systemets hemskärm kan du öppna den via [Biblioteket].

Var man hittar videotjänstappen

Populära videoappar visas på översta raden i TV & video. Välj [Alla appar] om du inte ser appen du letar efter.

Under Alla appar visas en lista med dina installerade videoappar och nya appar som du kan ladda ned. Obs! Vissa TV- och videotjänster kan kräva ett abonnemang eller en engångsbetalning.

Läs mer om vilka appar som finns tillgängliga i TV & video i ditt land under "Underhållning" på PlayStation.com.

PlayStation Video

Allt du köper och hyr på PlayStation Video hittas under [PlayStation Video - Mina videor].

Utvalda titlar

De rekommendationer som visas väljs ut av PlayStation; TV- och videoleverantörer delar inte din historik med oss.

Ovanstående bild är endast i illustrativt syfte och speglar inte det innehåll som faktiskt finns tillgängligt i appen TV- och video.