Updated den 19 juni 2017

Problem med uppspelning av videor från PlayStation Video

Varför videon kan hacka och stoppas och bildkvaliteten kan ändras under uppspelning.

 
 
  • Den lägsta bandbredd som rekommenderas för direktuppspelning i SD-format är 700 kbit/s–1,5 Mbit/s beroende på enhet.
  • Den lägsta bandbredd som rekommenderas för direktuppspelning i HD-format är 2,5–3,5 Mbit/s beroende på enhet.

Den hastighet som beskrivs av bredbandsleverantören är vanligen den högsta hastighet som går att uppnå. Det innebär att anslutningen kan vara långsammare än rekommenderat, till exempel under perioder när många använder Internet eller när andra enheter är anslutna till nätverket.

Hyrfilmer som levereras via direktuppspelning kan pausas och hacka (på grund av buffring) om Internetanslutningens hastighet förändras under uppspelningen. Vi kan anpassa videons bildkvalitet efter anslutningshastigheten för att undvika buffring. Om det här pågår under en längre tid kan du försöka åtgärda problemet genom att växla till trådanslutning.

Det finns ett antal faktorer som kan påverka anslutningshastigheten, bland annat:

  • Kontrollera med din Internetleverantör eller routertillverkaren att du använder de senaste versionerna för programvara och systemprogramvara.
  • Andra enheter och datorer i nätverket kan påverka anslutningshastigheten. Hämtning, direktuppspelning, fildelning med mera är alla saker som påverkar den tillgängliga bandbredden för din SEN-aktiverade enhet och andra enheter i ditt nätverk.