Updated den 28 augusti 2019

Länder där PlayStation Video är tillgängligt

PlayStation Store-länder där det går att köpa och hyra material från PlayStation Video.

 
 

Du kan skapa ett konto och använda PlayStation Video i de länder som listas i tabellen nedan.

Australien kanada
Brasilien Norge
Danmark Nya Zeeland
finland österrike
Förenta staterna spanien
frankrike Storbritannien
irland Sverige
Italien Tyskland
japan  

Hämtning och direktuppspelning är begränsat till landet för det PSN-konto som användes för att köpa eller hyra videon eller säsongskortet. Det betyder att om du reser kan du visa videor som du redan har hämtat från PlayStation Store innan du lämnar landet där du skapade ditt PSN-konto, men du kan inte hämta eller direktuppspela några videor från PlayStation Store i ett annat land även om det landet finns med i listan ovan.

Om du vill köpa eller hyra en video i ett annat land än det där ditt PSN-konto skapades, måste du skapa ett nytt lokalt PSN-konto med en lokal betalningsmetod. Du kan inte ändra landet för ditt PSN-konto eller överföra inköp från ditt konto till ett annat.

Obs! PlayStation Video är inte tillgängligt i avlägsna territorier som tillhör ett land, utan endast i landets själva huvudterritorium. Till exempel är det brittiska PlayStation Video inte tillgängligt på Kanalöarna även om du kan komma åt det brittiska PlayStation Store där.

Inom EES kan du använda ett betalningssätt som registrerats i alla EES-länder utom Tyskland. Användare med tyska PSN-konton kan bara använda ett betalningskonto i Tyskland. Betalningssätt inom SIEE men utom EES är dock begränsade till samma land som PSN-kontot är registrerat i (till exempel kan ett australiskt kort inte användas i Saudiarabien).