Updated den 19 juni 2017

Köpa videor från PlayStation Video

Begränsningar och villkor för att köpa en video.

 
 

När du köper en video gäller följande begränsningar, utöver alla eventuella begränsningar i användarvillkoren.

  • Du kan direktuppspela videor du har köpt på kompatibla aktiverade enheter så många gånger du vill, beroende på videons och nätverkets tillgänglighet.
  • Du kan direktuppspela videor du har köpt via ditt PSN-konto på en enhet i taget. Om du startar uppspelningen på en andra enhet stoppas uppspelningen på den första.
  • Under vissa omständigheter kan en video behöva tas bort från PlayStation Video. Under dessa omständigheter kan du kanske inte hämta eller direktuppspela videor du köpt. Det påverkar inte videor du har köpt eller hyrt som du redan har hämtat. Därför bör du alltid, så långt det går, hämta videor du har köpt eller hyrt direkt efter köpet till alla kompatibla enheter som du vill ha videon på.