Updated den 1 oktober 2019

Förbättra strömningsanslutningen till PlayStation Now

Ta reda på hur du kan förbättra anslutningen till PlayStation Now så att du slipper fördröjningar eller avbrott av strömningstjänsten PS Now.

Hur kan jag förhindra fördröjningar när jag strömmar PS Now-spel?

Följ stegen nedan för att säkerställa en stabil anslutning när du strömmar PS Now-spel till PS4 eller PC.

  • Anslut enheten till routern via en Ethernet-kabel istället för en WiFi-anslutning.
  • Stäng av andra enheter/program som strömmas eller hämtas till nätverket.
 
 

Varför visas varningsmeddelanden om anslutningskvaliteten?

PlayStation Now kontrollerar hela tiden kvaliteten på din anslutning. Om anslutningskvaliteten börjar sjunka och sjunker tillräckligt mycket för att spelkvaliteten ska påverkas kan vi avsluta anslutningen. Ibland informerar vi dig redan innan du lägger märke till några problem med bildkvaliteten eller spelet.

Vi skickar de här meddelandena för att ge dig möjlighet att spara dina framsteg innan vi avslutar strömningen och möjlighet att förbättra bandbredden.

 
 

Varför kopplades jag från PlayStation Now?

Det finns flera skäl till att vi avslutar en PlayStation Now-session:

  • Låg anslutningskvalitet
  • Inaktivitet

Framstegen som sparas när du kopplas från varierar från spel till spel. Om det finns sparpunkter i hela spelet börjar du från den senaste sparpunkten om spelet sparas automatiskt när det stängs av. Du kan med andra ord fortsätta där du slutade. Sparprocessen för varje spel du strömmar på PlayStation Now speglar den process som spelet följer när du använder en spelskiva eller en hämtad kopia.