Updated den 12 mars 2019

Spara och överföra PlayStation Now-speldata

Så här hämtar och överför du en PlayStation Now-sparfil.

Sparfiler för PS Now-spel fungerar olika beroende på om du strömmar eller spelar med ett hämtat spel.

Om du strömmar ett PS Now-spel lagras sparfilerna i PS Now-appen. Du kan fortsätta spela det strömmade spelet på en annan enhet utan att behöva göra något mer.

Om du spelar ett hämtat PS Now-spel sparas sparfilerna i PS4-systemets minne.

Hur hanterar jag sparfiler för PS Now-spel?

Onlinelagringsutrymmet på PS Plus fungerar som en förmedlingsplattform för de två lagringstyperna. Sparfilerna överförs inte automatiskt mellan strömmade och hämtade spel, så du måste överföra sparfilerna manuellt innan du kan fortsätta spelet. Först överför du PS Now-sparfilerna till onlinelagringsutrymmet:

  • Strömmade PS Now-spel: börja strömma spelet > tryck på PS-knappen > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i PS Now] > [Kopiera till onlinelagringsutrymmet].
  • Hämtade PS Now-spel: markera programmet i [Bibliotek] > tryck på OPTIONS-knappen > [Ladda upp/ned sparade data] > [Ladda upp].

När PS Now-sparfilen sedan ligger i onlinelagringsutrymmet kan du hämta den från molnet och fortsätta att spela PS Now-spelet.

  • Strömmade PS Now-spel: börja strömma spelet > tryck på PS-knappen > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i onlinelagringsutrymmet] > [Kopiera till PS Now].
  • Hämtade PS Now-spel: markera programmet i [Bibliotek] > tryck på OPTIONS-knappen > [Ladda upp/ned sparade data] > [Ladda ned].

Du hittar mer information i guiden om PS Plus-onlinelagring.