Updated den 30 september 2019

Spara och överföra PlayStation Now-speldata

Ta reda på hur du sparar spel när du spelar PS Now på PS4 eller PC och hur du överför sparfiler mellan strömmade och hämtade PS Now-spel.

Hur sparas framsteg på PS Now?

Sparfiler för PS Now-spel fungerar olika beroende på om du strömmar eller spelar med ett hämtat spel.

Om du strömmar ett PS Now-spel lagras sparfilerna i PS Now-appen. Du kan fortsätta spela det strömmade spelet på en annan enhet utan att behöva göra något mer. Om du spelar ett hämtat PS Now-spel sparas sparfilerna i PS4-systemets minne.

Onlinelagringsutrymmet på PS Plus fungerar som en förmedlingsplattform för de två lagringstyperna. Sparfilerna överförs inte automatiskt mellan strömmade och hämtade spel, så du måste ladda upp sparfilerna till onlinelagringsutrymmet på PS Plus och överföra dem innan du kan fortsätta spelet.

 
 

Hur hanterar jag sparfiler för PS Now-spel?

STEG 1: Ladda upp sparfiler till onlinelagringsutrymmet på PS Plus

  • Strömmade PS Now-spel: börja strömma spelet > tryck på PS-knappen > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i PS Now] > [Kopiera till onlinelagringsutrymmet].
  • Hämtade PS Now-spel: markera programmet i [Bibliotek] > tryck på OPTIONS-knappen > [Ladda upp/ned sparade data] > [Ladda upp].

STEG 2: Hämta sparfiler från onlinelagringsutrymmet på PS Plus

När PS Now-sparfilen sedan ligger i onlinelagringsutrymmet kan du hämta den från molnet från en annan enhet och fortsätta att spela:

  • Strömmade PS Now-spel: börja strömma spelet > tryck på PS-knappen > [Hantering av sparade data i programmet] > [Sparade data i onlinelagringsutrymmet] > [Kopiera till PS Now].
  • Hämtade PS Now-spel: markera programmet i [Bibliotek] > tryck på OPTIONS-knappen > [Ladda upp/ned sparade data] > [Ladda ned].

Du hittar mer information i guiden om PS Plus-onlinelagring.