PlayStation-hjälp PlayStation-hjälp och support

 
 

På grund av höga kontakt volymer just nu så kan kunder uppleva förseningar i deras kontakt med PlayStation Support.
Visa statusinformation
 
 

Vi kan hjälpa dig att lösa problemet

 
 

Ser du en felkod när anslutningen bryts?

En felkod kan hjälpa oss att avgöra var problemet ligger. Du kan söka efter felkoden i sökfältet ovan eller öppna en sökruta för felkoder nedan.

När du inte kan ansluta till PlayStation™Network

När du använder PlayStation Network på ett kontor eller en annan plats med ett delat nätverk, en brandvägg eller andra säkerhetsåtgärder aktiverade kan det hindra PS4-systemets anslutning till PSN. Om det här är fallet kan du titta nedan i listan med portnummer som används när du ansluter PS4-systemet till PlayStation Network-servrarna.

  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479

Kommunikationen kan vara begränsad beroende på vilka säkerhetsfunktioner som används i din router eller från din internetleverantör (ISP). Läs i instruktionerna som medföljde din nätverksenhet och kontrollera med din internetleverantör för hjälp med att öppna portar.