Updated den 13 april 2017

Konfigurera Internet-anslutningen på PlayStation 4

Den här artikeln beskriver hur du konfigurerar Internet-anslutningen på ditt PlayStation 4-system, antingen trådbundet eller trådlöst.

 
 

Hur konfigurerar jag en anslutning via Wi-Fi (trådlös anslutning)?

Om du vill ansluta PlayStation 4-systemet till Internet via Wi-Fi (för en trådlös anslutning) går du till [Nätverk] > [Konfigurera Internet-anslutning] och väljer [Använd Wi-Fi].

Om du väljer [Enkel] visas alla sparade och identifierade åtkomstpunkter. Välj den åtkomstpunkt du vill ansluta till och justera sedan inställningarna. Om åtkomstpunkten du vill ansluta till inte visas i listan väljer du [Konfigurera manuellt] och justerar sedan inställningarna.

När du använder en åtkomstpunkt med funktioner för WPS, AOSS eller Rakuraku WLAN Start® kan du spara åtkomstpunkten i ett par enkla steg. AOSS och Rakuraku WLAN Start® finns bara i vissa länder och regioner.

Om du vill justera inställningarna ytterligare, t.ex. på grund av att det krävs för din nätverksmiljö, kan du välja [Använd Wi-Fi] > [Anpassad].

Hur konfigurerar jag en anslutning med en nätverkskabel (trådburen anslutning)?

Om du vill ansluta PlayStation 4-systemet till Internet med en nätverkskabel (för en trådburen anslutning) går du till [Nätverk] > [Konfigurera Internet-anslutning] och väljer [Använd en LAN-kabel].

Om du väljer [Enkel] och följer instruktionerna på skärmen väljs standardinställningarna.

Om du vill justera inställningarna ytterligare, t.ex. på grund av att det krävs för din nätverksmiljö, kan du välja [Anpassad].

Hur kan min nätverksmiljö påverka valet av inställningar?

Beroende på vilken nätverksmiljö du använder kan du behöva konfigurera inställningar för bland annat proxyserver, IP-adress, nätverkskabel eller åtkomstpunkt.

Du kan få mer information från din Internetleverantör eller i instruktionerna som medföljde den nätverksenhet du använder.